Технічне завдання

1.1.1 Зниження захворювань на серцево- судинні та легеневі захворювання через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

«Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське Шосе, 1-в с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області (ІІІ черга будівництва)» Коригування

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна Стратегія регіонального розвитку. ЦІЛЬ 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання. Створення умов для формування здорового населення.

Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року.

Ціль 1 – розвиток людського капіталу

Завдання: 1.1.1. Зниження захворювань на серцево-судинні та легеневі захворювання через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя.

 

3. Мета та завдання проекту

 

Будівництво ІІІ черги, дасть змогу винести за межі міста і вдосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, діагностики та лікування туберкульозу і забезпечить функціонування медичного закладу на 350 місць.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

 Полтавська область

 

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Опосередковану вигоду отримають жителі Полтавської області - 1458 тис. осіб, головними вигодонабувачами є хворі на туберкульоз 2868 осіб та медичні працівники цієї галузі – 581 особа

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Даний інвестиційний проект має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки його реалізація дозволить надавати населенню послуги з діагностування захворювання на ранній стадії, чим буде забезпечено стабілізацію санітарно-епідеміологічної ситуації на території всієї області.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 

 

 

 

 

 

-          введення в експлуатацію лікувального закладу на 350 ліжок;

-          вдосконалення системи надання населенню протитуберкульозної допомоги, діагностики та лікування туберкульозу;

-          створення 304 робочих місць

8. Основні заходи проекту

 

Проектом ІІІ черги, передбачено будівництво головного корпусу, харчоблоку, споруди знезараження стічних вод, дизельної електростанції та розширення існуючої котельні з добудовою.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з серпня 2011 - до грудня 2015 р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016  рік

2017рік

Разом

ДФРР-41626,220, обласний бюджет-26000,00

 

 

67626,220

11. Джерела фінансування проекту

 

Обласний та  державний бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації, підрядні та проектні організації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

 

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

 Забезпечення санітарним автотранспортом Машівської центральної районної лікарні

 

2.Номер і назва завдання з регіональної  Стратегії  розвитку до 2020 року

 

Державна стратегія регіонального розвитку.

Ціль 1.Розвиток людського капіталу.

Завдання: покращення здоров’я та продовження тривалості активного періоду життя людини

Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Завдання: 1.1.1. Зниження захворювань на серцево-судинні та легеневі захворювання через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя.

3. Мета та завдання проекту

 

 Створення належних умов для надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги населенню району, наближення оперативної кваліфікованої медичної допомоги до мешканців віддалених населених пунктів району, забезпечення  ефективного функціонування медичного закладу

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Машівський район Полтавської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Населення Машівського району в кількості 19,8 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Протягом багатьох років забезпечення Машівської центральної районної лікарні  санітарним автотранспортом потребує покращання.

Відповідно до наказу МОЗ України від 09.06.2006 р. № 383 норма оснащення транспортними засобами для  ЦРЛ становить : 2 автомобілі з носилками, 2 автомобілі без носилок, 1 автомобіль для господарських потреб та 3 автомобілі для виконання адміністративно-господарських функцій.  На балансі Машівської ЦРЛ перебуває 3 автомобілі, з них санітарних  два, один  з яких  в неробочому стані.  Термін експлуатації автомобілів вичерпався. Робота такого транспорту нестабільна.  Підтримання його в робочому стані вимагає значних перевитрат коштів. Подальша експлуатація цих автомобілів небезпечна, пов’язана з ризиком аварії на дорогах. Також через постійний вихід з ладу санітарних автомобілів, медичні працівники не в змозі своєчасно надавати медичну допомогу хворим.

          Однією з гострих проблем на сьогодні є значний радіус обслуговування. На території району розташовано 40 населених пунктів, відстань до віддалениних сіл с.Ряське, с.Свистунівка складає 41 км., с.Мала Нехвороща 38 км, с.Рубанівка 34 км, с.Усть-Лип’янка 36 км, с. Сонячне 31 км.

 Машівська центральна районна лікарня надає медичну допомогу мешканцям району, переважно сільської місцевості. Демографічна ситуація в  районі, як і в цілому в Україні складна. За таких умов необхідно забезпечити вчасне та якісне надання медичної допомоги, що значно вплине на забезпечення повноцінного відтворення української нації.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 Виконання  проекту сприятиме підвищенню ефективності та доступності лікувально- профілактичної допомоги, наданню якісної та своєчасної медичної допомоги населенню району, в тому числі широкого спектру діагностичних, профілактичних,   лікувальних та інших послуг медичного характеру. Збільшення рівня  задоволеності  населення рівнем надання медичної допомоги.  Завдяки реалізації проекту отримаємо  зниження рівня смертності серед населення міста та району, зниження показника занедбаних випадків злоякісних новоутворень і підвищення відсотку раннього виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях захворювання в результаті введення сучасних стандартів профілактики, діагностики і лікування захворювань. Поліпшення показників  загального здоров’я  населення району значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечує соціально-економічний розвиток країни.

8. Основні заходи проекту

 

Придбання нового санітарного автомобіля, призначеного для надання медичної допомоги та перевезення людини у невідкладному стані, що дозволить скоротити час надання кваліфікованої медичної допомоги жителям району.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з серпня 2015 року - до грудня 2015 року

 

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016рік

2017 рік

Разом

340,00

ДФРР-272,00

районний бюджет-68,00

 

 

340,00

11. Джерела фінансування проекту

 

Місцевий бюджет, державний фонд регіонального розвитку.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Машівська районна державна адміністрація функція – управління проектом,

Машівська центральна районна лікарня  - функції: реалізація проекту

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)