Технічне завдання

2.3.7 Термомодернізація будівель та енергоефективне будівництво

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція блоку №1 Горбанівського геріатричного пансіонату

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна Стратегія регіонального розвитку

ЦІЛЬ 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання.

Регіональна Стратегія. Завдання: 2.3.7. Термомодернізація будівель та енергоефективне будівництво

3. Мета та завдання проекту

 

Внаслідок реалізації проекту буде виконана термомодернізація будівель та реконструкція системи теплопостачання  Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Полтавська область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Опосередковано - 1458,00 тис. чол., безпосередні вигодонабувачі – 171 осіб (місткість блоку №1), персонал – 18 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Покращення якості соціального обслуговування, термомодернізація будівлі пансіонату.

 

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Очікувані витрати енергоресурсів по опаленню будуть зменшені на 58 %.

 

8. Основні заходи проекту

 

Утеплення зовнішніх стін, утеплення покрівель, утеплення перекриття над підвалами, заміна вікон та дверей, автоматизація існуючого теплового пункту блоку, заміна систем опалення блоку, заміна світильників в блоках на енергозберігаючі.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з червня 2015 - до грудня 2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Разом

З ДФРР-3391,730;

З обласного бюджету-1535,980

 

 

4927,710

11. Джерела фінансування проекту

 

Обласний та  державний бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації, підрядні та проектні організації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)