Технічне завдання

Реконструкція систем теплопостачання та вентиляції Одеського Академічного Українського музично-драматичного театру ім. В. Василька за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15"

Технічне завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва проекту

«Реконструкція системи теплопостачання та вентиляції Одеського Академічного Українського музично-драматичного театру                      ім. В.Василька за адресою: м. Одеса, вул.Пастера,15»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Відповідно до державної стратегії ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграціяі просторовий розвиток» (Національне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій; Соціокультурний розвиток)

Відповідно до стратегії розвитку регіону стратегічна ціль 5.5. «Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення»

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту полягає в підключення нової системи теплопостачання  до теплового пункту.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Одеська область, м. Одеса

5. Кількість населення, на яке поширюється проект

Проект поширюється на жителів Одеського регіону та туристів, які щорічно відвідують місто.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

При обстеженні виявлено, що існуючих потужностей недостатньо для обігріву всієї будівлі театру, що призводить до руйнування внутрішнього оздоблення через низьку температуру у приміщенні.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. Інновації проекту

Покращення умов праці співробітників, зменшення

соціальної напруги відвідувачів та збереження об’єкту культурної спадщини.

8. Основні заходи проекту для досягнення цілі

Основними заходами проекту для досягнення цілі є обов’язкове:

- встановлення Чиллера та фанкойлів;

- монтаж та експлуатація трубопроводу;

- гідравлічне випробування трубопроводу

-  пусконалагоджуванні роботи.

9. Період реалізації проекту

2015 рік

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

Разом

орієнтовно 1200,0

орієнтовно 1200,0

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет –1080,0тис. грн.

Обласний бюджет розвитку Одеської області –120,0 тис. грн.

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації. Генпідрядник – буде визначений після проведення процедури закупівлі конкурсних торгів.

13. Інша інформація щодо проекту

Соціально-культурний проект