Технічне завдання

1.3.5 Поліпшення якості питної води та водо забезпечення споживачів

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Будівництво водопровідної мережі від вул. Польова до вул. Погрібняка (від артсвердловини № 1257 ре до вулиці Погрібняка,20 в м. Зіньків Полтавської області

2. Номер і назва завдання з регіональної Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року

 

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Розвиток інфраструктури міст.

Завдання зі Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року:1.3.5. Поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів

 

3. Мета та завдання проекту

 

забезпечити безперервної подачі якісною питної води, розвантаження діючого водопроводу

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

вулиці Польова, Погрібняка та Комунарська в м.Зіньків

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

1,5 тис чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проблемою для жителів даних вулиць міста є:
• постійні перебої подачі питної води (особливо багатоповерхові будинки); 
• постійні пориви діючої водопровідної мережі.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

·   забезпечення безперебійної подачі якісної питної води;

·   розвантаження старої системи водопостачання, зменшення кількості поривів та аварійних ситуацій;

·   покращення морального стану жителів м. Зіньків;

·   економія коштів жителів міста  обґрунтована меншими затратами на видобуток питної води

8. Основні заходи проекту

 

1. Уточнення потреби у матеріалах/ обладнанні;

2. Затвердження обсягів власного фінансування проекту;

3. Укладення договорів купівлі-продажу обладнання, його гарантійного  обслуговування, виконання будівельно-монтажних робіт;

4. Виконання будівельно-монтажних робіт

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З січня 2015 до грудня 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015рік

2016 рік

2017 рік

Разом

257,42

ДФРР-231,68

Міський бюджет-25,74

 

 

257,42

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, міський бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Зіньківська міська рада, організація-підрядчик

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

 

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Будівництво водогону  системи водопостачання та водовідведення для водо забезпечення мешканців с. Омельник  Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку.

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Завдання: 1.3.5 Поліпшення якості питної води та водо забезпечення споживачів

3. Мета та завдання проекту

 

   Забезпечення кожного мешканця  Омельницької територіальної громади якісною питною водою в достатній кількості шляхом будівництва водогону  системи водопостачання  та водовідведення.       Реформування та розвиток водопровідно - каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Омельницька новоутворена об’єднана територіальна громада

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

6359 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 Існуюча система водопостачання і водовідведення із – за аварійного стану не задовольняє потреби населення с. Омельник за обслуговуванням і якістю. 

 Зношеність мережі водопостачання, труби пошкоджено корозією, вони часто виходять з ладу, що призводить до втрат води.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 Забезпечення цілодобовим водопостачанням  мешканців Омельницької територіальної громади.

 Забезпечення регулярного контролю за якістю води.

 Постачання води у повному обсязі відповідно до потреб населення.

 Зниження ризику спалаху інфекційних захворювань, особливо в літній період.

 

8. Основні заходи проекту

 

Соціальна мобілізація жителів територіальної громади шляхом об’єднання їх в ОК «Омельник» по водопостачанню та водовідведенню.

Розробка, узгодження та затвердження ПКД за проектом.

Будівництво  водогону  системи водопостачання та водовідведення.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

серпень 2015 року – грудень 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

938,34

ДФРР-803,94;

Сільський бюджет-100,00

 

 

938,34

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, бюджет об’єднаної сільської громади

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Омельницька сільська рада: мобілізує мешканців територіальної громади, організовує  виконання робіт.

ОВКБЖБ «Мрія»: здійснює контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

 

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція мереж водопостачання сіл Жовтневе, Новоселівка, Скочак Ульянівської сільської ради Гребінківського р-ну Полтавської області. Облаштування свердловини водозабору

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку.

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Завдання: 1.3.5 Поліпшення якості питної води та водо забезпечення споживачів

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення якісною питною водою населених пунктів Ульяновської сільської ради

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Села: Жовтневе, Новоселівка та Скочак

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

145 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

На даний час практично відсутня питна вода в криницях жителів  вище вказаних сіл. Після реалізації проекту всі жителі сіл будуть безперебійно забезпечені якісною питною водою

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Виконання загальнобудівельних робіт, придбання устаткування, монтаж технологічного та електросилового обладнання.

8. Основні заходи проекту

 

Буде проведено заміну застарілої башти Рожновського на насосну станцію. Енергозатратний водяний насос буде замінено, споживання електроенергії зменшиться в 2,5 – 3 рази.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З січня по грудень 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

356,38

ДФРР-316,38; сільський бюджет – 40,00

 

356,382

Джерела фінансування проекту

ДФРР, сільський бюджет

Учасники  реалізації проекту та їх функції

Ульянівська сільська рада, Гребінківська РДА

 

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі проект)

Реконструкція станції 2-го підйому води в м.Гадяч Полтавської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Ціль 2.Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: забезпечення сталого розвитку системи водопостачання та водовідведення;  Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних та теплових мереж.

Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року. Завдання 1.3.5: поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів

3. Мета та завдання проекту

Метою проекту є реконструкція існуючої станції 2-го підйому води із застосуванням енергозберігаючих технологій, що дасть можливість економії коштів на оплату за енергоносії, покращення надання послуг з водопостачання та створення комфортних умов для проживання населення.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Гадяцької міської ради

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

В м. Гадяч проживає 24 096 чол.

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Протягом всього життя людина кожного дня має справу з водою. Вона використовує її для напою та їжі, для умивання, літом – для відпочинку, взимку – для опалення. Для людини вода є найбільш цінним природним багатством, тому що вона незамінна. Даний проект розроблений з метою покращення надання послуг з водопостачання. Реалізація проекту надасть можливість оснащення насосної станції сучасним енергозберігаючим обладнанням, що забезпечує суттєву економію споживання ресурсів, цілодобову подачу питної води.

- економічний аспект вирішення проблеми:  зменшення витрат бюджетних коштів на ремонт устаткування та обладнання; економія коштів на оплату за енергоносії за рахунок оснащення насосної станції сучасним енергозберігаючим обладнанням.

- соціальний аспект вирішення проблеми  - створення комфортних умов для проживання населення.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 • покращення надання послуг з водопостачання;
 • безперебійне цілодобове постачання води;
 • зменшення втрат води, внаслідок своєчасного виявлення причин виникнення аварійних ситуацій;
 • оснащення насосної станції сучасним енергозберігаючим обладнанням, що дасть можливість економити кошти на оплату за електроенергію;
 • збільшення терміну експлуатації устаткування та обладнання.

8. Основні заходи проекту

 • вибір підрядної організації і укладання з нею договору-підряду;
 • проведення робіт підрядною організацією згідно договору;
 • реалізація плану заходів Проекту (згідно плану-графіка);
 • проведення моніторингу виконання Проекту;
 • висвітлення результатів реалізації у районних ЗМІ.

9. Період реалізації проекту (з (місяць/рік) – до (місяць/рік))

з серпня 2015 року - до грудня 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис.грн.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

680,39

ДФРР-544,00

Міський бюджет - 136,39

 

 

680,39

11. Джерела фінансування проекту

 • державний бюджет;
 • районний бюджет.

12. Учасники  реалізації проекту та їх функції

- Гадяцька міська рада – учасник співфінансування;

- ПП «Гідроавтоматизація»- виготовлена проектно-кошторисна документація та  підрядна організація.

13. Інша інформація щодо проекту (за потребою)