Технічне завдання

1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Створення на базі існуючого комунального підприємства кущового підприємства для надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям суміжних сільських громад

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна Стратегія регіонального розвитку. Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток, завдання «Підвищення стандартів життя в сільській місцевості».

Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Завданя: 1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

3. Мета та завдання проекту

 

 • налагодження ефективної системи надання житлово-комунальних послуг кущовим підприємством в сільській місцевості (водопостачання та водовідведення, видалення твердих побутових відходів, благоустрій території населеного пункту)
 • формування ефективної схеми санітарної очистки населених пунктів (збір та видалення твердих та рідких побутових відходів населення та підприємств)
 • покращення екологічної ситуації в селах Полтавського району
 • формування позитивного ефективного прикладу об’єднання зусиль територіальних громад для вирішення проблем, пов’язаних із наданням житлово-комунальних послуг, апробація моделі співробітництва громад.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Територія Ковалівської, Куликівської, Новоселівської, Заворсклянської, Степненської сільських рад.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Мешканці населених пунктів громад-учасників партнерства (5 сільських рад, загальна кількість мешканців – 12427 осіб  всіх категорій)

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Відсутність якісних ЖКГ послуг – одна з найактуальніших проблем, з якими стикається сільське населення. Згідно законодавства ці послуги можуть надаватися суб’єктами господарювання, які мають необхідні дозволи та ліцензії. Однак не кожна сільська рада може створити та забезпечити ефективне функціонування КП. Можливим шляхом вирішення ситуації є створення кущових комунальних підприємств на базі існуючих, що демонструють позитивну динаміку та перспективу розвитку.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

фактичне створення (трансформація існуючого КП «Красиве село») кущового комунального підприємства; зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства; запровадження системи надання ЖКГ-послуг за кущовим принципом та адмініструванням кущовим КП, розширення спектру цих послуг;

В результаті реалізації проекту кількість населених пунктів, що охоплені контейнерним збором сміття зросте до 20, кількість укладених угод щодо надання послуг з вивезення ТПВ зросте до 1400 од, ліквідується 4000 м3 сміття стихійних сміттєзвалищ, збільшиться перелік послуг, що надаються КП з 1 до 3.

Організація співробітництва сільських населених пунктів з метою вирішення нагального питання надання якісних житлово-комунальних послуг кущовим комунальним підприємством для Полтавської області є інновацією.

8. Основні заходи проекту

 

придбання сміттєвоза, автомобіля для викачування рідких побутових відходів, трактора зі щіткою для очищення дорожнього покриття, сміттєбаків та майданчиками; розробка, узгодження та формування тарифної політики та логістики надання послуг на території обслуговування КП; налагодження процесу надання послуг КП, ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ; активізація роботи громадської екологічної інспекції на території визначених громад

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з (червня / 2015) - до (жовтня / 2015):

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

ДФРР-4000,000;

Місцевий бюджет-1010,000

-

-

5010,000

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний Фонд регіонального розвитку, бюджет Ковалівської Новоселівської,  Куликівської сільських рад Полтавського району

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Ковалівська сільська рада – реалізація, фінансування, Новоселівська, Куликівська, Степненська, Заворсклянська сільські ради, КП Ковалівської сільської ради «Красиве село», Полтавська районна рада – фінансування та реалізація проекту, Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ – фінансування.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Реалізація проекту розпочата – підписано угоду про співробітництво Ковалівської, Куликівської та Новоселівської сільських рад Полтавської області. Підписано угоду про партнерство між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) Ковалівською сільською радою, Куликівською  сільською радою та Новоселівською сільською радою  Полтавської області.

 

1. Назва програми і проектурегіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

«Сміттєва революція в громадах м. Червонозаводське, с. Токарі та с. Піски – як приклад вдалого співробітництва територіальних громад».

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна Стратегія регіонального розвитку. Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток, завдання «Підвищення стандартів життя в сільській місцевості».

Стратегія  розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Завдання: 1.3.1 Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

3. Мета та завдання проекту

 

Метою Проекту є створення належних умов для поліпшення екологічного стану міста Червонозаводське та навколишніх сіл Токарі та Піски, організації швидкого видалення та надійного знешкодження ТПВ шляхом вивозу  твердих побутових відходів  на полігон ТПВ м. Червонозаводське.

Для реалізації даної мети передбачається вирішення наступних завдань:

 • обґрунтування серед населення необхідності  міжмуніципальної співпраці зсусідніми територіальними громадами в напрямку запровадження механізмів збирання, вивезення ТПВ;
 • формування громадської свідомості  мешканців трьох громад та залучення їх до реалізації Проекту;
 • придбання сміттєвоза з заднім завантаженням для обслуговування приватного сектору міста Червонозаводське та сіл Токарі і Піски;
 • організація збору ТПВ у приватному секторі в спеціальні мішки;
 • спрямування зекономлених коштів на вирішення інших проблем розвитку територіальних громад;
 • покращення екологічної ситуації в місті Червонозаводське, селах Токарі та Піски та на їх околицях, запобігання забруднення довкілля та збереження здоров’я мешканців громад;
 • через місцеву ТРК «Астра», сайт міста, друкований засіб інформації «Червонозаводський вісник», районну газету «Зоря», обласну газету «Зоря Полтавщини» поширити досвід співробітництва територіальних громад М. Червонозаводське сіл. Токарі та Піски в частині реалізації спільного Проекту.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

м.Червонозаводське,с.Токарі, с.Піски

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

12 883 – населення громадян м. Червонозаводське, с. Токарі та с. Піски

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Даним проектом пропонується комплексний підхід вирішення проблеми ТПВ в трьох громадах одночасно, які займають територію значного розселення ( 12 883 чол. Населення району складає 43 700 чол.):

- формування у громадян нового свідомого відношення, як головна передумова впровадження збору ТПВ;

- запровадження збору твердих побутових відходів шляхом встановлення в сусідніх селах контейнерів для збору сміття (в м. Червонозаводське контейнери встановлені з 2012 року);

- придбання сміттєвозу з заднім завантаженням для збору ТПВ в приватному секторі трьох громад;

- охоплення населення приватного сектору м. Червонозаводське, с.  Токарі, с. Піски збором ТПВ в спеціальні мішки;

- висвітлення заходів виконання Проекту в ЗМІ.

Враховуючи сьогоднішні реальні економічні і соціальні умови та скрутні фінансові можливості, впровадження сучасних підходів поводження з ТПВ отримаємо:

- спільне вирішення проблеми ТПВ  населенням трьох громад;

- підвищення рівня екологічної культури населення;

- скорочення площ земельних ділянок під стихійними сміттєзвалищами;

- зниження потреб у транспорті та моторному паливі в кожній громаді;

- економія бюджетних коштів;

- покращення екологічної ситуації в зоні значного розселення громадян;

- якісне утримання міського полігону ТПВ;

- перетворення сфери санітарної очистки та поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

При повному виконанні Проекту очікуються короткотривалі результати:

-           придбання сміттєвоза для обслуговування трьох громад;

-           організація збору та вивозу ТПВ в трьох громадах: м. Червонозаводське, с. Токарі, с. Піскти;

-           ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на територіях  населених пунктів  та їх околицях;

-           підвищення культури населення в поводженні з твердими побутовими відходами.

Перспективні наслідки Проекту:

-           очікується покращення екологічного стану навколишнього середовища в місті Червонозаводське та селах Токарі і Піски;

-           економія коштів місцевих бюджетів, які будуть направлені на вирішення інших проблем громад;

-           можливість перетворити сферу санітарної очистки та поводження з відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства;

-           підвищення іміджу органів місцевого самоврядування територіальних громад;

-           населені пункти наберуть більш привабливого вигляду для гостей та їх мешканців;

-           досвід, отриманий в ході впровадження Проекту в плані співпраці територіальних громад та поводження з ТПВ буде розповсюджений серед інших територіальних громад.

8. Основні заходи проекту

 

створення організаційного комітету для підготовки заходів Проекту та оцінки їх виконання;

-           вивчення громадської думки, щодо впровадження нових методів збирання та вивезення ТПВ;

-           інформування населення територіальних громад через ЗМІ та місцеву ТРК «Астра» про актуальність та необхідність запровадження Проекту;

-           придбання сміттєвоза з заднім завантаженням для збору та вивезення ТПВ з приватного сектору м. Червонозаводське, с. Токарі, с. Піски;

-           організація збору ТПВ у мішки в приватному секторі;

-           організація збору ТПВ в контейнери;

-           висвітлення всіх етапів впровадження Проекту в засобах масової інформації;

-           проведення просвітницьких тематичних заходів в навчальних закладах та серед населення про важливість  впровадження Проект.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з січня 2015 до грудня 2015 

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

ДФРР-340,000;

Місцевий бюджет та співфінансування GIZ – 860,000

 

 

1 200,000

11. Джерела фінансування проекту

 

Міський бюджет м. Червонозаводське,  сільський бюджет с.Токарі, сільський бюджет с. Піски, Німецьке товариство міжнародного спів фінансування GIZ  (20 000 євро – 500 000 грн.), державний бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Червонозаводська міська рада – подає даний проект на конкурс; створює організаційний комітет; інформує населення; впроваджує проект; готує місцеву нормативно – правову документацію; висвітлює заходи в ЗМІ; співфінансує проект; врегульовує непередбачувані ситуації.

Токарівська сільська рада -  організовує заходи та спів фінансує даний проект.

Пісківська сільська рада -  організовує заходи та спів фінансує даний проект.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZспівфінансування проекту

Державний Фонд Регіонального Розвитку:

співфінансування проекту

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Цей Проект визначений переможцем Конкурсу проектів співробітництва територіальних громад Полтавської області, що фінансується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у 2015 році.