Технічне завдання

Реабілітація будівлі Одеського ТЮГу - памятки архітектури та містобудування за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 48а з виконанням ремонтно-реставраційних робіт

Технічне завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва проекту

«Реабілітація будівлі Одеського ТЮГу – пам’ятки архітектури та містобудування за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 48а з виконанням ремонтно-реставраційних робіт»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Відповідно до державної стратегії ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» (Національне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій; Соціокультурний розвиток)»

Відповідно до стратегії розвитку регіонустратегічна ціль 5.5. «Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення»

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту полягає в збереженні та  реабілітації будівлі Одеського ТЮГу яка знаходиться в центрі міста по вул. Грецька, 48 є пам’ятником архітектури, визначною пам’яткою культурно-мистецького життя міста, культурно-видовищним закладом, який відіграє величезну роль для майбутнього Одеси, Одеського регіону.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Одеська область, м. Одеса

5. Кількість населення, на яке поширюється проект

Проект поширюється на жителів Одеського регіону та туристів які щорічно відвідують місто.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

З огляду на виявлені при обстеженні дефекти і пошкодження, а також комплекс інших технічних проблем, для забезпечення поточної і перспективної експлуатаційної придатності будівлі та створення умов для її збереження як пам’ятки архітектури, необхідно провести комплекс робіт з реабілітації будівлі та ремонтно-реставраційні роботи архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень та фасаду пам’ятки . Об’єми робіт визначити при приведенні детального обстеження будівлі з виконанням шурфів, відкриття окремих ділянок перекриттів, підлоги та ін.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. Інновації проекту

Збереження історичної планувальної структури міста, співмасштабність нового будівництва, обмеження поверховості споруд, використання стилістичних прийомів, характерних для історичної забудови ареалу, врахування історичної парцеляції садиб в старих кварталах населених пунктів України, збереження ролі архітектурних домінант. Збереження історичної та культурної спадщини є важливим завданням соціуму, кожної цивілізованої держави. Потужність будови  розрахована на 599 посадкових місць та кількість працівників становить 25 чоловік. Аварійність будівлі загрожує мешканцям міста, що створює незадоволення громадян, тому вирішення проблеми зніме соціальну напругу.

8. Основні заходи проекту для досягнення цілі

Основними заходами проекту для досягнення цілі є обов’язкове проведення модернізації інженерних систем будівлі (опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, електропостачання та електроосвітлення.) Будівля зведена без антисейсмічних заходів і повне виконання сучасних антисейсмічних вимог приведе до втрати автентичності будівлі - пам’ятки, у зв’язку з цим відновлення, підсилення несущих конструкцій згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».

9. Період реалізації проекту

2015 рік - грудень 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

15000,0

35000,0

38630

88630,0

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет – 79767,0 тис. грн.

Обласний бюджет розвитку Одеської області – 8863,0 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації. Генпідрядник – буде визначений після проведення процедури закупівлі конкурсних торгів.

13. Інша інформація щодо проекту

Соціальний проект