Технічне завдання

Першочергові протиаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Аккерманської фортеці (у зоні «Цитадель») у м. Білгород-Дністровський Одеської області

Технічне завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва проекту

«Першочергові протиаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель ») в м. Білгород-Дністровський Одеської області»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Відповідно до державної стратегії ціль 2. «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» (підпункт «Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій»

Відповідно до стратегії розвитку регіону стратегічна ціль 5.5. «Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення»

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту полягає у розробці першочергових протиаварійних заходів щодо запобігання обвалення частини фортеці в зоні цитаделі. Цитадель розташована в північно-західній частині фортеці і в плані має вигляд неправильного квадрата з чотирма круглими баштами.

Необхідність і актуальність впровадження проекту полягає у тому, що дасть змогу зберегти Акерманську фортецю, яка є одною з видатних пам'яток оборонної архітектури XII-XV ст.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Пам’ятка архітектури України, отже з історичної та туристичної сторони проект матиме вплив на всю територію країни.

5. Кількість населення, на яке поширюється проект

Територія України та прилеглих країн.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Даним проектом передбачені першочергові протиаварійні реставраційні заходи щодо запобігання руйнування споруд північно-західній частині Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель») в м Білгород-Дністровський Одеської області.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. Інновації проекту

Очікуваний результат впровадження проекту - запобігання обвалення частини фортеці в зоні цитаделі.

8. Основні заходи проекту для досягнення цілі

Основні заходи проекту це запобігання обвалення частини фортеці в зоні цитаделі. Цитадель розташована в північно-західній частині фортеці і в плані має вигляд неправильного квадрата з чотирма круглими баштами.

9. Період реалізації проекту

орієнтовно липень 2015 року – грудень 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

орієнтовно

8000,0 тис. грн.

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет – 7272,73 тис. грн.

Обласний бюджет розвитку Одеської області – 727,27 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації. Генпідрядник – буде визначений після проведення процедури закупівлі конкурсних торгів.

13. Інша інформація щодо проекту

Соціально-культурний проект