Технічне завдання

Завершення будівництва поліклініки на 375 відвідувань за зміну по вул. Дунайська, 15 в м. Рені Одеської області

Технічне завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва проекту

«Завершення будівництва поліклініки на 375 відвідувань за зміну по вул. Дунайська, 15 в м. Рені Одеської області»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Відповідно до державної стратегії ціль 1. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (Розвиток сільської місцевості; Створення умов для формування здорового населення)»

Відповідно до стратегії розвитку регіону стратегічна ціль 5.5. «Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення»

3. Мета та завдання проекту

Проектом передбачено будівництво нової поліклініки на 375 відвідувань за зміну на території існуючої Ренійської центральної районної лікарні. Вона повинна увійти до комплексу лікувальних закладів Ренійської ЦРЛ. Введення в експлуатацію зазначеного об’єкта дасть змогу підвищити рівень та якість надання медичних послуг в регіоні та створити додаткові робочі місця.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Одеська область, Ренійський район

5. Кількість населення, на яке поширюється проект

Реалізація проекту поширюється на м. Рені та Ренійський район з населенням 38 251 особа. Місто Рені – прикордонне, тому поліклініка забезпечуватиме медичними послугами також і громадян інших країн.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Зазначена поліклініка розташована на території існуючої ЦРЛ. Вона повинна була увійти до комплексу лікувальних закладів ЦРЛ. Оскільки через відсутність фінансування протягом багатьох років поліклініка не була добудована в складі ЦРЛ необхідність її сьогодні є актуальною для району.

Сьогодні кабінети поліклініки знаходяться в пристосованих приміщеннях ЦРЛ і не мають повного складу в одній будівлі, що порушує медичний процес, не відповідає медичним нормам та спричиняє незручності пацієнтам.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. Інновації проекту

Проект має велике соціальне значення і спрямований на реалізацію конституційних гарантій держави щодо отримання громадянами якісного медичного обслуговування.

Будівля нової поліклініки розрахована на 375 відвідувань за зміну, саме в цьому випадку умови надання медичних послуг будуть відповідати санітарно – гігієнічним та пожежним вимогам, вимогам діючого законодавства України щодо підвищення надання медичних послуг в державі.

Під час впровадження проекту були використані наступні інновації: проектом передбачено використання полістеролу для утеплення фасадів дає можливість значно підвищити показники теплозбереження, уникнути появи вологості та плісняви.

8. Основні заходи проекту для досягнення цілі

Основними заходами проекту є будівництво нової поліклініки в структурі ЦРЛ, яка включає виконання робіт з улаштування збірних залізобетонних фундаментів, несучих зовнішніх та внутрішніх стін, залізобетонного каркасу, перекриття, сходових маршів та площадок, встановлення внутрішніх перегородок та облицювання фасаду бетонною плиткою Також виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, прокладання внутрішніх та зовнішніх систем енергозбереження, благоустрій території, укомплектування поліклініки меблями та устаткуванням.

9. Період реалізації проекту

1988 рік – грудень 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1-27 рік

28рік

Разом

17 181,28 тис. грн.

16 726,0 тис. грн.

33 907,28 тис. грн.

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет – 26256,46 тис. грн.

Обласний бюджет розвитку Одеської області – 7650,82 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації

13. Інша інформація щодо проекту

Соціальний проект. Ступінь будівельної готовності станом на 01.01.2015 становить 51 %