Технічне завдання

Школа на 600 учнів в с.Комишівка Ізмаїльського району, вул. Комсомольська, 19 - будівництво

Технічне завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва проекту

«Школа на 600 учнів в с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, вул. Комсомольська, 19 – будівництво»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Відповідно до державної стратегії ціль 1. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (Розвиток сільської місцевості); ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» (Модернізація системи освіти)»

Відповідно до стратегії розвитку регіону стратегічна ціль 5.5. «Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення»

3. Мета та завдання проекту

Проектом передбачено будівництво нової школи на 600 учнівських місць в с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Одеська область, Ізмаїльський район, с. Комишівка

5. Кількість населення, на яке поширюється проект

Слід відмітити, що існуюча у с. Комишівка школа не може задовольнити потреби всіх дітей у навчанні. Проект поширюється на с. Комишівка Ізмаїльського району, кількість населення – 3491 особа.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Будівля діючої школи побудована в радянські часи з глиняних саманів та розрахована на меншу кількість класів-комплектів. Сьогодні переобладнано господарські приміщення під кабінети, але й цих приміщень не вистачає. Тому діти змушені навчатися в окремому приміщенні, пристосованому під класні кімнати.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. Інновації проекту

Створення додаткових 600 учнівських місць, нова школа додатково передбачає створення понад 40 робочих місць, що дасть змогу збільшити зайнятість населення та зменшити соціальну напругу.

8. Основні заходи проекту для досягнення цілі

Основними заходами проекту є будівництво школи, що складається з 4 блоків, спортзалу, котельні, трансформаторної підстанції, пожежних резервуарів, башти Рожновського та шкільного стадіону.

9. Період реалізації проекту

травень 1991 року - грудень 2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1-24 рік

25 рік

26 рік

Разом

6725,92

20000,0

20933,56

47 659,58

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет – 40233,81 тис. грн.

Обласний бюджет розвитку Одеської області – 7425,66 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації, Генпідрядник - Товариство з додатковою відповідальністю «Агробуд»

13. Інша інформація щодо проекту

Соціальний проект. Ступінь будівельної готовності станом на 01.01.2015 становить 15 %