Технічне завдання

5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Заходи:

 • створення умов для інтеграції системи ВНЗ у європейський освітній простір;
 • збільшення кількості дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів різних форм власності  в густонаселених пунктах з обов’язковим мінімальним 10 % виділення місць для дітей з інвалідністю;
 • покращення якості освітянських послуг шляхом будівництва (реконструкції) загальноосвітніх закладів;
 • відновлення співпраці освітніх закладів Вінниччини з Товариством сприяння обороні України» (ТСОУ, колишнє ДОСААФ) у частині популяризації технічних видів освіти (радіозв’язок, електроніка, автосправа, тощо) через розробку та впровадження програми розвитку технічних видів освіти і радіоспорту на базі навчальних закладів Вінницької області та закладів ТСОУ в інтересах підвищення обороноздатності України;
 • залучення  міжнародної технічної допомоги  для розвитку  освітньої сфери;
 • сприяння впровадженню проектно-групових методів навчання студентів у ВНЗ на базі новостворених складових інноваційної екосистеми;
 • облаштування навчальних закладів для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • впровадження іменних стипендій для творчо обдарованих дітей та молоді;
 • патріотичне виховання та підвищення рівня свідомості молоді;
 • стимулювання волонтерства, як етапу до майбутньої зайнятості;
 • впровадження інклюзивного навчання в дошкільних, загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами, в т.ч. дітей з інвалідністю;
 • формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток системи шкільних округів;
 • удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів;
 • покращення роботи  позашкільного виховання, через шкільну мережу, заклади виховної роботи та громадські організації;
 • впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, в тому числі у процесі інклюзивного навчання;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів;
 • розвиток позашкільної освіти;
 • сприяння розвитку науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах та адаптації її до потреб економіки та соціальної сфери регіону;
 • посилення співпраці між ринком освітніх послуг та ринком праці шляхом здійснення підготовки спеціалістів відповідно до потреб області;
 • проведення у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти  регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
 • покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем;
 • будівництво сучасних комплексних спортивних майданчиків, майданчиків з тренажерним обладнанням, велосипедних доріжок;
 • забезпечити механізми ефективної міжвідомчої взаємодії та координуючих органів на регіональному рівні у сферах реалізації всіх прав дітей з особливими освітніми потребами, в т.ч. дітей з інвалідністю;
 • запровадження механізму надання послуг із супроводу дитини в інклюзивному освітньому середовищі шляхом залучення коштів місцевих бюджетів та ресурсів громадських організацій, благодійних фондів;
 • розробка, реалізація та фінансування обласної Програми розвитку інклюзивного навчання в області на період до 2020 року.