Технічне завдання

«Спільне фінансування об’єкта інфраструктури – місцевої пожежної охорони територіальними громадами Віньковецького району Хмельницької області».

1. Назва програми і  проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Спільне фінансування об’єкта інфраструктури – місцевої пожежної охорони територіальними громадами Віньковецького району Хмельницької області».

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія розвитку:

Ціль 1. Визначення механізму стимулювання співробітництва територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку міст та прилеглих до них населених пунктів і реалізації спільних проектів.

Регіональна стратегія:

4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем).

Мета та завдання проекту

Забезпечення протипожежного захисту населених пунктів району. В рамках проекту планується спільне фінансування об’єкта інфраструктури – місцевої пожежної охорони, створення нового підрозділу місцевої пожежної охорони.

Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Віньковецького району.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

6894 жителя району.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

5 грудня 2014 року було підписано договір про співробітництво територіальних громад в частині спільного фінансування (утримання) місцевої пожежної охорони, яким передбачається спільне фінансування (утримання) місцевої пожежної охорони в с. Женишківці суб’єктами співробітництва – Женишковецькою, Нетечинецькою, Дашковецькою та Осламівською сільськими радами та створення місцевої пожежної охорони в с. Осламів для забезпечення пожежної безпеки сіл Говори, Зоряне, Ломачинці, Калюсик, Дашківці та Осламів.

Складення цього проекту спрямоване на забезпечення пожежною безпекою всіх населених пунктів  району, оскільки велика відстань від місцевої пожежної охорони до сіл, в яких потрібно забезпечити високий рівень протипожежного захисту. Тому доцільно утворити ще одну місцеву пожежну охорону, яка б забезпечила мінімальний час прибуття підрозділів до місця пожежі.

Впровадження цього проекту дасть можливість знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, створити соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище, зменшення кількості пожеж, загиблих і  травмованих, економічних втрат та матеріальних збитків, своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати населення, видаляти продукти горіння із застосування систем протипожежного захисту.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу  негативних факторів  пожеж на навколишнє природне середовище. Своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики. Зменшення економічних втрат  та матеріальних збитків від наслідків пожеж. Мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі.

Основні заходи проекту

Виділення  земельної ділянки та облаштування приміщення під місцеву пожежну охорону.

Придбання пожежного автомобіля.

Придбання аварійно-рятувального обладнання.

Придбання захисного бойового і повсякденного одягу.

Період реалізації проекту (з(місяць/рік) – до (місяць/рік)

З липня 2016 року - до грудня 2018 року.

Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

823,00

170,00

170,00

1163,00

Джерела фінансування проекту

ДФРР - 740,7 тис.грн., місцевий бюджет - 82,3 тис.гривень. 

Учасники реалізації проекту та їх функції

Органи місцевого самоврядування. Координація заходів, спрямованих на реалізацію проекту. Організація громадського контролю за використанням коштів.

Виділення коштів на утримання місцевої пожежної охорони в с. Женишківці та створення місцевої пожежної охорони в с. Осламів. . Пошук інших джерел фінансування для реалізації проекту.

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

Реалізація цього проекту дасть змогу створити належні умови функціонування місцевої пожежної охорони в с. Женишківці та можливість створення місцевої пожежної охорони в с. Осламів, що мінімізує час прибуття підрозділу місцевої пожежної охорони до віддалених населених пунктів – Говори, Зоряне, Ломачинці, Калюсик, Дашківці, оскільки с. Осламів буде центром між названими населеними пунктами, відстань між якими складає 4-8 км. Якщо взяти відстань від смт Віньківці, де знаходиться Віньковецький сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, до найближчого населеного пункту, то складе 8 км, а найбільша – 21 км.