Технічне завдання

1.3.2 Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування

Номер і назва завдання:

1.3.2. Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування

Назва проекту:

1.13. Створення Агенції регіонального розвитку

Цілі проекту:

 • загальна координація, технічне, методичне й організаційне забезпечення роботи з формування і реалізації Стратегії розвитку області, моніторинг її впровадження, інформаційна підтримка реалізованих проектів;
 • підтримка мережевої співпраці між урядовими та неурядовими організаціями Черкаської області, які працюють у сфері регіонального розвитку.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Черкаська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Жителі Черкаської області

Стислий опис проекту:

Впровадження Стратегії розвитку регіону може бути недостатньо ефективним без належної координації зусиль різних зацікавлених сторін – обласної влади, громадських організацій, інвесторів. Одних лише зусиль регіональних органів влади та місцевого самоврядування може бути недостатньо для виконання деяких проектів, що входять
до Плану реалізації Стратегії. В таких випадках завданням Агенції
є пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є надзвичайно важливими для ефективного розвитку регіону.

Окремим компонентом роботи Агенції є супровід процесів моніторингу впровадження та актуалізації Стратегії.

Очікувані результати:

 • організаційний супровід впровадження проектів Плану реалізації Стратегії розвитку регіону;
 • пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є критично важливими для ефективного розвитку регіону;
 • моніторинг впровадження та актуалізації Стратегії розвитку регіону;
 • організація співпраці між урядовими та неурядовими організаціями Черкащини, які працюють у сфері регіонального розвитку.

Ключові заходи проекту:

 • ведення переговорів про створення Агенції – досягнення домовленості щодо усіх головних аспектів функціонування
  та фінансування;
 • визначення основних функції Агенції та схеми постійного фінансування;
 • підготовка бізнес-плану, організаційної структури та установчих документів;
 • реєстрація Агенції;
 • підбір та навчання персоналу;
 • підготовка та проведення інформаційної кампанії;
 • загальна координація впровадження проектів Плану реалізації Стратегії розвитку регіону, моніторингу та актуалізації Стратегії;
 • залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження стратегічних проектів;
 • організація та проведення зустрічей, семінарів, навчань щодо питань стратегічного планування із залученням представників міст та районів області;
 • забезпечення висвітлення роботи Агенції щодо реалізації Стратегії
  у ЗМІ.

Період здійснення:

Вересень 2015 р. –вересень 2017 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2015

2016

2017

Разом

300

400

500

1 200

Джерела фінансування:

ДФРР, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Громадські організації, комунальні установи, приватні структури, обласна рада, облдержадміністрація

Інше:

 

Номер і назва завдання:

1.3.2. Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування

Назва проекту:

1.14. Впровадження механізмів е-урядування

Цілі проекту:

 • впровадження сучасних та перспективних технологій електронного урядування в сфері регіонального управління, земельних ресурсів, адміністративних послуг, екологічної безпеки;
 • оснащення технічними засобами центрів адміністративних послуг.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Черкаська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Населення Черкаської області

Стислий опис проекту:

Проект визначає комплекс пріоритетних завдань щодо електронного, телекомунікаційного й інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Черкаської області для забезпечення потреб мешканців та суб'єктів господарювання області, сприяння
соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних і перспективних технологій е-урядування в усі сфери життєдіяльності регіону.

Очікувані результати:

 • підключенодо системи електронного документообігу усі структурні підрозділи облдержадміністрації та райдержадміністрацій до 2017 року;
 • впроваджено надання адміністративних послугв електронній формі
  з таких напрямків: вибір земельної ділянки, наявність вільного комунального майна, вільних виробничих площ, будівництво житла, захист навколишнього середовища та ін.

Ключові заходи проекту:

 • створення системи електронного документообігу з метою підключення до системи структурних підрозділів облдержадміністрації, міських та окремих районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання проекту;
 • організація навчання та перепідготовки державних службовців
  та працівників органів місцевого самоврядування з питань використання сучасних ІКТ;
 • впровадження регіонального порталу адміністративних та соціальних послугз метою надання послуг мешканцям та суб'єктам господарювання Черкаської області.

Період здійснення:

Січень 2015 р. – грудень 2017 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2015

2016

2017

Разом

5 000

5 000

5 000

15 000

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департаментінформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації

Інше:

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.2. Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування

Назва проекту:

1.16. Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Цілі проекту:

Зниження рівня захворюваності, інвалідізації та смертності населення області, в тому числі від надзвичайних ситуацій

Територія, на яку проект матиме вплив:

Черкаська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1 300 000 осіб

Стислий опис проекту:

Будівництво головного корпусу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для налагодження ефективної комунікації усіх служб установи; збереження медикаментів та медичних виробів, у т. ч. обласного недоторканого резерву

Очікувані результати:

 • забезпечено функціонування центральної оперативно-диспетчерської служби;
 • створено єдиний обласний координаційний центр (штаб) ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій;
 • забезпечено функціонування Черкаської станції швидкої медичної допомоги, навчально-тренувального відділу та інших допоміжних служб згідно із стандартами;
 • підготовлено засади для підвищення рівня оперативності прийняття управлінських рішень апаратом управління Центру ЕМД та МК.

Ключові заходи проекту:

 • виділеннякоштів на статтю капітальні видатки для коригування проектно-кошторисної документації;
 • коригування проектно-кошторисної документації у зв’язку із значними інфляційними процесами;
 • отримання позитивного експертного звіту по відкоригованій документації;
 • включення проекту в державний бюджет розвитку Черкаської області;
 • виділення з обласного бюджету 5% -10%  асигнувань від вартості для реалізації проекту;
 • визначення забудовника шляхом проведення конкурсних торгів;
 • виконання будівельно-монтажних робіт;
 • закупівля та монтаж технологічного обладнання;
 • внутрішні та зовнішні опоряджувальні роботи;
 • внутрішні та зовнішні інженерні мережі;
 • благоустрій та озеленення території.

Період здійснення:

Липень 2015 р.–липень 2017 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2015

2016

2017

Разом

12 000

40 000

20 000

72 000

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент охорони здоров'я, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

Інше: