Технічне завдання

Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток

1. Впровадження механізмів співробітництва територіальних громад для посилення можливостей їхнього розвитку шляхом об’єднання у спільний соціально-економічний, інвестиційний простір із єдиним планувальним, розселенським і природно-екологічним каркасом, узгодженим використанням об’єктів інфраструктури, територій і ресурсів.

2. Визначення чітких меж, функціональної спеціалізації та принципів узгодженого управління розвитком урбанізованих зон. Оновлення схеми планування територій груп адміністративно-територіальних одиниць у зоні впливу Харкова, Ізюму, Куп’янська та Лозової.

3. Реконструкція та модернізація очисних споруд для підвищення якості водних об’єктів в межах урбанізованих зон. Реалізація «Комплексного плану оздоровлення басейну ріки Лопань» із міжнародною участю.

4. Застосування та модернізація існуючих механізмів державних житлових програм. Розробка нових регіональних і місцевих програм здешевлення іпотечного кредитування для будівництва і придбання житла, адаптованих до місцевих умов і потреб конкретних територій. Забезпечення максимальної доступності участі в цих програмах для усіх верств населення з метою залучення обсягів інвестицій, здатних стимулювати розвиток економіки.

5. Широке залучення громадських організацій та бізнесу на районному та місцевому рівні до надання соціальних послуг населенню, розвитку інфраструктури здорового способу життя та дитячої інфраструктури на основі соціального партнерства та аутсорсингу.

6. Проведення реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської області в межах урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на поверхневі водні об’єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення.