Технічне завдання

2.2.3. Поліпшення надання медичних послуг в сільських територіях

Номер і назва завдання:

2.2.3. Поліпшення надання медичних послуг в сільських територіях

Назва проекту:

2.8. Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги

Цілі проекту:

Удосконалення медичної допомоги жителям села:

 • підвищення рівня ранньої діагностики захворювань у сільських територіях;
 • забезпечення доступності до якісної кваліфікованої медичної допомоги жителів сільських територій;
 • зниження онкозанедбаності та рівня захворюваності на деструктивні форми туберкульозу.

Територія, на яку проект матиме вплив:

12 сільських адміністративних районів Черкаської області (Жашківський, Корсунь-Шевченківський, Канівський, Драбівський, Христинівський, Звенигородський, Смілянський, Уманський, Чорнобаївський, Черкаський, Чигиринський, Шполянський)
та м. Ватутіне.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

528 648 осіб

Стислийопис проекту:

Мета проекту – забезпечити населення якісною, своєчасною кваліфікованою медичною допомогою.

На сьогодні існують певні проблеми функціонування галузі охорони здоров’я області:

 • недостатня забезпеченість сільськими амбулаторіями – 2,78
  при нормативі 3,3;
 • незадовільне кадрове забезпечення (забезпеченість лікарями – 33,02 на 10 тис. населення, Україна (2013 р.) – 41,5; укомплектованість лікарями – 71,2%, середніми медичними працівниками фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів – 93%).
  Без лікарів залишаються 11 амбулаторій, без фельдшерів –
  9 ФАП/ФП. У 2 амбулаторіях та 12 ФАП/ФП працюють сумісники;
 • недостатня матеріально-технічна база лікувальних закладів (до 70% діагностичної апаратури вичерпали свій ресурс; оснащеність Центрів ПМСД становить лише 59,5%, сімейних амбулаторій – 61,1%, ФАП/ФП –58,7%). При цьому оснащеність жодної амбулаторії не відповідає Табелю оснащення. Без автомобілів залишаються 89 амбулаторій.

В результаті впровадження проекту в лікувально-профілактичних закладах первинної ланки буде покращено матеріально-технічну, лікувально-діагностичну бази та закуплено необхідний автотранспорт.

Очікуванірезультати:

 • забезпечення доступності якісної, своєчасної кваліфікованої медичної допомоги всіх рівнів для жителів сільської місцевості;
 • підвищення своєчасності виявлення захворювань серед сільських жителів;
 • зниження онкозанедбаності та захворюваності на деструктивні форми туберкульозу серед сільського населення.

Ключові заходи проекту:

 • розробка пакету організаційно-правової документації на створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги, міських і селищних амбулаторій;
 • підготовка організаційного, кадрового та фінансового забезпечення Центрів первинної медико-санітарної допомоги, міських і селищних амбулаторій;
 • матеріально-технічне оснащення створених Центрів ПМСД
  і сімейних амбулаторій відповідно до Примірного Табеля оснащення;
 • закупівля автотранспорту та велотранспорту для створених Центрів.

Період здійснення:

Квітень 2015 р.– грудень 2017 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:

2015

2016

2017

Разом

15 000

20 000

15 000

50 000

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні надходження, приватні інвестори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські та благодійні організації, лікувально-профілактичні заклади

Інше:

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.3. Поліпшення надання медичних послуг в сільських територіях

Назва проекту:

2.9. Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини

Цілі проекту:

 • підвищення доступності медичної допомоги для населення сільських територій;
 • зростання рівня задоволеності населення сільських територій наданою медичною допомогою.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Городищенський, Золотоніський,Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Чорнобаївський райони Черкаської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Сільське населення районів – 331 929осіб

Стислий опис проекту:

У рамках проекту буде досягнуто сталих змін у процесах забезпечення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, а саме: створено належну матеріально-технічну та діагностичну базу, систему управління якістю медичного обслуговування на принципах безперервного покращення якості медичної допомоги; сформовано платформу застосування мобільних технологій у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини; підвищено рівень задоволеності сільського населення отриманою медичною допомогою в результаті покращення її доступності.

Очікувані результати:

 • створенняналежної матеріально-технічної та діагностичної бази, системи управління якістю медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини
  із застосуванням мобільних технологій;
 • підготовка лікарів загальної практики – сімейної медицини з питань принципів системи безперервного покращення якості медичного обслуговування;
 • забезпечення доступності медичної допомоги для населення сільських територій;
 • зростання рівня задоволеності населення сільських територій наданою медичною допомогою.

Ключові заходи проекту:

 • розроблення нормативної бази управління якістю медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини;
 • навчання лікарів загальної практики – сімейної медицини принципам системи безперервного покращення якості медичного обслуговування;
 • підготовка та друк методичних матеріалів щодо впровадження принципів системи безперервного покращення якості медичного обслуговування у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини;
 • проведення медико-соціологічного опитування сільського населення щодо рівня задоволеності отриманою медичною допомогою;
 • проведення медико-соціологічного опитування лікарів загальної практики – сімейної медицини з питань, що потребують вирішення
  в системі первинної допомоги;
 • впровадження мобільних технологій у діяльність сільських амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.

Період здійснення:

Травень 2015 р. – листопад 2017 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:

2015

2016

2017

Разом

4 000

3 000

3 000

10 000

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна
та районні ради, райдержадміністрації, сільські ради, приватні інвестори

Інше: