Технічне завдання

Реконструкція приміщень відділення, легеневого туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання "Фтизіатрія с. Бохоники Вінницького району

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція приміщень відділення, легеневого туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання "Фтизіатрія с. Бохоники, Вінницького району, Вінницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Розділ VI. Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати Стратегічна ціль 5: Розвиток соціальної та туристичної сфери області

Операційна ціль 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

3. Мета та завдання проекту

 

Покращення епідеміологічної ситуації, зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності, поширеності та смертності від нього, зниження темпів поширення  мультирезистентного туберкульозу шляхом забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозної інфекції.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вінницька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1600 тис. чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

ізоляція та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз з метою запобігання поширенню мультирезистетних форм туберкульозу (МРТБ), поліпшення умов для хворих та персоналу, можливості надання висококваліфікованої медичної допомоги у відповідності із стандартом, впровадження сучасних засобів щодо профілактики виникнення внутрішньо лікарняної туберкульозної  інфекції.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Реалізація проекту забезпечить виконання Стандарту інфекційного контролю шляхом відділення потоку хворих з мультирезистентним туберкульозом від інших пацієнтів закладу, тим самим знизить ризики  внутрішньолікарняної туберкульозної інфекції

 Відбудеться стабілізація поширення мультирезистентного туберкульозу.

8. Основні заходи проекту

 

Робочим проектом передбачена реконструкція палатного відділення №2 для дорослих на 68 ліжок для ізоляції та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз з метою запобігання поширенню мультирезистетних форм туберкульозу.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Червень 2015 - грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

3962

2805,7

 

6767,7

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний фонд регіонального розвитку -   90%                      

Місцевий бюджет – 10 %                                                

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Замовник реконструкції Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія»

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)