Технічне завдання

Реконструкція СЗОШ I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району

Технічне завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку,

що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва проекту програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

Реконструкція СЗОШ I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Розділ VI. Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати Стратегічна ціль 5: Розвиток соціальної та туристичної сфери області

Операційна ціль 5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки

 

3. Мета та завдання проекту

 

Проект реалізується з метою створення належних умов для проведення навчального процесу. Буде досягнуто покращення якості надання освітніх послуг дитячому контингенту с.Сосонка Вінницького району

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Сосонської сільської ради

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Дитячий контингент Сосонської сільської ради

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект – незадовільні умови, в яких на сьогоднішній день проводиться навчальний процес у Сосонській школі.

Навчання учнів проводилося в двох приміщеннях, одне з яких на даний час не використовується і знаходиться на реконструкції. В іншому приміщенні навчання організовано у дві зміни. Також, у зв’язку з відсутністю приміщення їдальні для учнів 1-4 класів організовано буфетну форму харчування

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

-        створення сучасного освітнього закладу на 260 учнівських місць в сільській місцевості;

-       забезпечення відповідності шкільного приміщення діючим санітарно-гігієнічним вимогам;

-       покращення умов навчання та можливість проведення навчально-виховного процесу на належному рівні;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості

8. Основні заходи проекту

Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення Сіонської школи згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією

9. Період реалізації проекту

01.2016-12.2016

10. Обсяг фінансування проекту

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

10884,8

-

-

10884,8

11.Джерела фінансування проекту

Держбюджет (ДФРР) –  9850,0 тис.грн.,

місцевий бюджет –  1034,8 тис.грн.

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації,

генпідрядник – ТОВ «Київцивілбуд»

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)