Технічне завдання

Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу по вул.Порика, 5а у м.Вінниця

Технічне завдання на інвестиційну програму і   проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1.Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

«Реконструкція приміщення ДНЗ по вул. Порика, 5а в  м. Вінниці»

 

 

2.Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Розділ VI. Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати Стратегічна ціль 5: Розвиток соціальної та туристичної сфери області

Операційна ціль 5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки

3.Мета та завдання проекту

Мета проекту: зменшити чергу та створити  комфортні умови для максимального задоволення потреб  дітей, які мешкають в густонаселеному житловому мікрорайоні «Вишенька», у якісних освітніх послугах шляхом реконструкції приміщення бувшого (недіючого) дошкільного навчального закладу по вул. Порика, 5а для розміщення ДНЗ на 190 місць.

Завдання проекту: здійснити реконструкцію приміщення по вул. Порика, 5а.

 

4.Територія, на яку проект матиме вплив

 

м. Вінниця

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Діти, які мешкають в найбільшому та густонаселеному житловому мікрорайоні «Вишенька», віком від 3-х до 6-ти років та їх батьки (поточна черга - 300 дітей).

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

На території міста Вінниці діє  51  дошкільний навчальний заклад загальною кількістю місць 10,6 тисяч, що становить 61,3% від загальної потреби на даний момент. ДНЗ відвідують 17,3 тис. дітей. Дані заклади переповнені, особливо в густонаселених мікрорайонах міста, таких, як «Вишенька». Поточна черга в мікрорайоні «Вишенька» налічує 300 дітей, або 43% від загальної поточної черги по місту.

 

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Кількість дітей, які отримують освітні послуги (на добу) -190 дітей.  Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (конструктивні рішення щодо підвищення теплового захисту будинку, зниження теплових витрат, використання новітніх екологічних будівельних матеріалів, сучасного обладнання).

 

8.Основні заходи проекту

Проектом передбачається виконати перепланування приміщень першого і другого поверхів; демонтувати існуючу покрівлю і влаштувати шатровий дах над будівлею; замінити існуючі віконні та дверні блоки; утеплити стіни та горище; розібрати прибудоване технічне приміщення та прибудувати приміщення для пральні; виконати опорядження приміщень. Роботи з реалізації проекту планується виконувати підрядним способом із залученням субпідрядних спеціалізованих організацій.

 

9.Період реалізації проекту

травень - грудень 2015 року

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

21020,531 тис. грн.

 

 

21020,531 тис. грн.

11.Джерела фінансування проекту

Залишок на 01.01.2015 року  - 20870,531 тис. грн. На момент подання проекту станом на 01.04.2015 року з міського бюджету профінансовано 381,716 тис. грн.,  залишок на 01.04.2015 року - 20638,815 тис. грн. Прогнозні джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку  - 18762,559 тис. грн.; міський бюджет -  1876,256 тис. грн. 

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-