Технічне завдання

Реконструкція приміщень по вул.Винниченка, 5 під центр "Гармонія" у м.Вінниця

Технічне завдання на інвестиційний  проект регіонального розвитку «Реконструкція частин приміщень по вул. Винниченка,5 під центр "Гармонія"»

 

1.Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

«Реконструкція частин приміщень по вул. Винниченка,5 під центр "Гармонія"»

 

2.Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Розділ VI. Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати Стратегічна ціль 5: Розвиток соціальної та туристичної сфери області

Операційна ціль 5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

3.Мета та завдання проекту

Мета проекту: створити  комфортні умови для соціально-психологічної реабілітації населення з обмеженими фізичними можливостями  шляхом реконструкції частин приміщень  по вул. Винниченка, 5 в термін не більше 8 місяців  та з бюджетом, що не перевищує 7,3 млн. грн.

Завдання проекту: виконати роботи з реконструкції існуючого приміщення по вул. Винниченка, 5 (близько 700 кв.м.).

 

4.Територія, на яку проект матиме вплив

 

Вінницька область та м. Вінниця

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

В результаті реалізації проекту за  1,5 року Центр зможе обслужити всіх осіб з функціональними обмеженнями (18,9 тисяч вінничан).

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

На території міста проживає 372,5 тис. осіб., з яких 18,9 тисяч -  особи з обмеженими фізичними можливостями, які потребують соціальної адаптації. На даний час Вінницький міський центр для соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» орендує непристосоване приміщення площею 132 кв. м. і має змогу обслуговувати за рік 1800-2000  осіб, що становить 10-12% від потреби.

 

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, які отримують послуги соціально-психологічної реабілітації (на добу) – 35-40 осіб.

Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, які отримують послуги соціально-психологічної реабілітації (на рік) – 11000-14500 осіб. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів).

 

8.Основні заходи проекту

Проектом передбачається влаштувати  окремі входи (пандуси) до Вінницького міського центру для соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» та житлової частини будівлі. Крім того: влаштувати перегородки на 1 поверсі (для створення танцювальної зали,  кабінети для занять та приміщення магазину для продажу товарів прикладного мистецтва, вироблених особами з обмеженими фізичними можливостями), змонтувати систему вентиляції в підвальному поверсі, збудувати внутрішні  тепло-  та каналізаційні мережі поштукатурити цокольний поверх,  підсилити та замінити дерев’яні елементи даху, систему водовідведення з покрівлі, виконати внутрішні оздоблювальні роботи та благоустрій прилеглої території.             

9.Період реалізації проекту

 травень - грудень 2015 року

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

7364,386 тис. грн.

 

 

7364,386 тис. грн.

11.Джерела фінансування проекту

Залишок на 01.01.2015 року  - 6416,519 тис. грн. ( в тому числі кредиторська заборгованість в сумі 902,464 тис. грн. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку). Прогнозні джерела фінансування на 2015 рік: державний фонд регіонального розвитку  - 5915,241 тис.грн.; міський бюджет -  501,278 тис.грн.  

 

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-