Технічне завдання

3.2.3. Створення умов для здорового способу життя населення, у т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури

Номер і назва завдання:

3.2.3. Створення умов для здорового способу життя населення,
у т. ч. у сфері відпочинку та фізичної культури

Назва проекту:

3.12. Створення інфраструктури розвитку велотуризму
в Черкаській області

Цілі проекту:

 • популяризація здорового способу життя серед мешканців Черкаської області шляхом розроблення та облаштування веломаршрутів;
 • створення умов для повсякденного пересування містом на велосипеді.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Пілотні регіони м. Черкаси, Канівський та Чигиринський райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Мешканці Черкаської області

Стислий опис проекту:

На сучасному етапі, враховуючи курс України на євроінтеграцію, велоспорт, велодозвілля та велосипед як альтернативний вид транспорту набуває все більшої популярності. Створення велоінфраструктури в окремих містах області дозволить, по-перше, популяризувати здоровий спосіб життя серед населення, по-друге, покращити стан навколишнього середовища, по-третє, зекономити кошти на пересуванні громадським транспортом чи власним авто.

Очікувані результати:

 • розроблено карту веломаршрутів у м.Черкаси, Канівському
  та Чигиринському районах;
 • прокладено велодоріжки із застосуванням новітніх технологій;
 • створено та уніфіковано маршрутні знаки (маркування);
 • покращено стан навколишнього середовища завдяки зменшенню викидів вихлопних газів у повітря;
 • популяризовано здоровий спосіб життя у свідомості черкащан.

Ключові заходи проекту:

 • аналіз території області з метою пошуку районних центрів,
  де є перспективним розвиток велоінфраструктури;
 • розроблення концепції та картографічна побудова веломаршрутів
  з відповідною інфраструктурою;
 • розроблення та виготовлення уніфікованої системи маркування веломаршрутів;
 • створення веломаршрутів, облаштування велостоянок;
 • проведення інформаційної кампанії в даному напрямку.

Період здійснення:

Вересень 2015 р. – 2017 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2015

2016

2017

Разом

250

800

800

1 850

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти громадських організацій

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту,житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаська обласна благодійна фундація«Паритет»

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.2.3. Створення умов для здорового способу життя населення,
у т. ч. у сфері відпочинку та фізичної культури

Назва проекту:

3.13. Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості

Цілі проекту:

 • заснувати змагання між любительськими спортивними секціями;
 • забезпечити сприятливі умови для спортивної активності місцевих мешканців;
 • покращити умови для розвитку молодіжного спорту та дозвілля
  у селах.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Сільські райони Черкаської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Сільське населення в тих населених пунктах, де будуть створені спортивні клуби

Стислий опис проекту:

Кількість сільського населення Черкаської області постійно знижується. На сьогодні сільська місцевість є непривабливим місцем проживання для молоді. Удосконалення інфраструктури та створення нових можливостей у спортивній сфері могли б сприяти покращенню умов
та якості життя у сільській місцевості, підвищенню привабливості села, особливо для молоді. Створення спортивних клубів у сільській місцевості передбачає організацію змагань між самоорганізованими любительськими спортивними секціями та спільне фінансування
і постачання обладнання для сільського молодіжного спорту та дозвілля. Необхідно надати фінансову підтримку створеним спортивним клубам, проте вони також мають працювати над забезпеченням власної стабільності, наприклад, за рахунок сплати членських внесків
(які не перевищуватимуть витрати на обслуговування обладнання, тобто забезпечать функціонування клубів і секцій на неприбутковій основі), спонсорської допомоги та прибутків від різних видів діяльності, наприклад, реклами. Обладнання буде надане тим клубам,
які звернуться по нього, обґрунтувавши свій запит відповідно
до встановлених вимог. Вони мають довести інтерес громади (наприклад, додавши до заяви лист підтримки та список зацікавлених членів громади) і надати план роботи на найближчі 3 роки, в т. ч. опис приміщення, де буде розміщене обладнання (місцеві громади повинні надати клубам необхідне приміщення). На підставі визначених критеріїв принаймні одне селище з кожного району Черкаської області, зацікавлене у створенні спортивної секції/спортзали, має отримати необхідний спортивний інвентар. Закупівля спортивного обладнання буде здійснюватися на підставі отриманих заяв і визначеної процедури. Ініціативна група повинна забезпечити ефективне довгострокове використання обладнання на доступних для населення умовах. Нові спортивні можливості мають отримати належне рекламування.

Очікувані результати:

 • започаткування змагань між непрофесійними спортивними секціями;
 • проведення тендерів на постачання спортивного обладнання;
 • закупка та встановлення спортивного обладнання;
 • створення та рекламування нових спортивних клубів з новим спортивним обладнанням.

Ключові заходи проекту:

 • заснування змагань між любительськими спортивними секціями
  та клубами, включаючи підготовку статутних документів, організаційної схеми, робочого плану, постійного фінансування;
 • проведення тендеру на постачання спортивного обладнання.

Період здійснення:

Вересень 2015 р. – вересень 2017 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2015

2016

2017

Разом

300

500

200

1 000

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, спонсорські кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, сільські ради

Інше:

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.2.3. Створення умов для здорового способу життя населення,
у т. ч. у сфері відпочинку та фізичної культури

Назва проекту:

3.14. Реконструкція запасного футбольного поля
КП «Центральний стадіон»

Цілі проекту:

Залучення до занять фізичною культурою та спортом молоді, а саме: учнів загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих навчальних закладів
та студентів вищих навчальних закладів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та жителів міста.

Територія, на яку проект матиме вплив:

м. Черкаси

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

4 000 осіб

Стислий опис проекту:

 • проведення чемпіонатів України, області та міста з футболу серед дітей, юніорів і дорослих;
 • проведення змагань з футболу серед учнів загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів, навчально-тренувальних зборів футбольних клубів та інших спортивно-видовищних заходів.

Очікувані результати:

 • кількість проведених чемпіонатів України, області та міста з футболу серед дітей, юніорів і дорослих;
 • проведення змагань з футболу серед учнів загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів, навчально-тренувальних зборів футбольних клубів та інших спортивно-видовищних заходів.

Ключові заходи проекту:

Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням штучного покриття на території КП «Центральний стадіон»

Період здійснення:

Червень 2016 р.–листопад 2016 р.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2015

2016

2017

Разом

-

8 500,84

-

8 500,84

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Черкаська міська рада, Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, КП «Центральний стадіон»

Інше: