Технічне завдання

5.1.Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Заходи:

–          створення умов для інтеграції системи ВНЗ у європейський освітній простір;

–          збільшення кількості дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів різних форм власності  в густонаселених пунктах з обов’язковим мінімальним 10 % виділення місць для дітей з інвалідністю;

–          покращення якості освітянських послуг шляхом будівництва (реконструкції) загальноосвітніх закладів;

–          відновлення співпраці освітніх закладів Вінниччини з Товариством сприяння обороні України» (ТСОУ, колишнє ДОСААФ) у частині популяризації технічних видів освіти (радіозв’язок, електроніка, автосправа, тощо) через розробку та впровадження програми розвитку технічних видів освіти і радіоспорту на базі навчальних закладів Вінницької області та закладів ТСОУ в інтересах підвищення обороноздатності України;

–          залучення  міжнародної технічної допомоги  для розвитку  освітньої сфери;

–          сприяння впровадженню проектно-групових методів навчання студентів у ВНЗ на базі новостворених складових інноваційної екосистеми;

–          облаштування навчальних закладів для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;

–          впровадження іменних стипендій для творчо обдарованих дітей та молоді;

–          патріотичне виховання та підвищення рівня свідомості молоді;

–          стимулювання волонтерства, як етапу до майбутньої зайнятості;

–        впровадження інклюзивного навчання в дошкільних, загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами, в т.ч. дітей з інвалідністю;

–        формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток системи шкільних округів;

–        удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів;

–          покращення роботи  позашкільного виховання, через шкільну мережу, заклади виховної роботи та громадські організації;

–        впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, в тому числі у процесі інклюзивного навчання;

–        удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів;

–        розвиток позашкільної освіти;

–        сприяння розвитку науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах та адаптації її до потреб економіки та соціальної сфери регіону;

–          посилення співпраці між ринком освітніх послуг та ринком праці шляхом здійснення підготовки спеціалістів відповідно до потреб області;

–          проведення у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти  регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

–          покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем;

–          будівництво сучасних комплексних спортивних майданчиків, майданчиків з тренажерним обладнанням, велосипедних доріжок;

–          забезпечити механізми ефективної міжвідомчої взаємодії та координуючих органів на регіональному рівні у сферах реалізації всіх прав дітей з особливими освітніми потребами, в т.ч. дітей з інвалідністю;

–          запровадження механізму надання послуг із супроводу дитини в інклюзивному освітньому середовищі шляхом залучення коштів місцевих бюджетів та ресурсів громадських організацій, благодійних фондів;

–          розробка, реалізація та фінансування обласної Програми розвитку інклюзивного навчання в області на період до 2020 року.