Технічне завдання

Конкурентноспроможність економіки та зростання ВРП

1. Забезпечення енергобезпеки регіону за рахунок підвищення енергоресурсоефективності економіки шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у модернізацію фондів промисловості та підприємств житлово-комунального господарства, розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики на власній сировинній базі (біомасі, бурому вугіллі, твердих побутових відходах тощо), забезпечення збалансованості енергосистеми маневреними потужностями.

2. Локалізація на території регіону виробництва енергоресурсоефективного обладнання із застосуванням сучасних  технологій для забезпечення потреб області та внутрішнього ринку України.

3. Створення системи пропаганди енергоресурсоефективної поведінки. Організація консалтингових послуг в сфері енергоресурсоефективності для потреб підприємств і населення.

4. Диверсифікація зовнішніх ринків та географії залучення інвестицій, включення підприємств регіону до міжнародних технологічних ланцюгів і коопераційних мереж шляхом налагодження маркетингової діяльності за кордоном з використанням можливостей дипломатичних представництв України, бізнес-асоціацій, діаспори, а також політико-економічних кіл, зацікавлених у співпраці з Україною. Пріоритети: країни ЄС, США, Канада, Китай та інші країни Азії, країни Африки, Близького Сходу, Латинської Америки.

5. Трансформація вищої освіти і науки на повноцінний сектор економіки – драйвер становлення інноваційного підприємництва в регіоні. Інституціональне забезпечення комерціалізації знань з використанням можливостей, закладених в Законі України «Про вищу освіту». Розвиток соціально-побутової та соціально-культурної студентської інфраструктури.

6. Створення системи маркетингового просування регіону як столиці IT-аутсорсингу України.

7. Розвиток внутрішньообласного рекреаційного та подієвого туризму як галузі малого та середнього бізнесу, що має високий потенціал створення нових робочих місць і розширення дохідної бази місцевих бюджетів в умовах зростання попиту на послуги туризму і дозвілля з боку населення обласного центру.

8. Розвиток внутрішньообласного туризму як економіко- та бюджетоутворюючого сектору територіальних громад

9. Розвиток ланцюгів додавання вартості малих і середніх агровиробників через формування кооперативних об’єднань, збутових асоціацій, переробних підприємств.

10. Збереження та відтворення потенціалу родючості ґрунтів. Відведення земель під формування Національної екологічної мережі згідно цільових показників, встановлених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року