Технічне завдання

Будівництво житла для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов, у т.ч.: будівництво житлового будинку №29-Б (буд.) в мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського у м. Одесі

Технічне завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Будівництво житла для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов, у т.ч.: будівництво житлового будинку №29-Б (буд.) в мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського у м. Одесі

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку:

 Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток – операційна ціль: Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом. Завдання: надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом.

Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року – 4.8. пріоритетний напрямок: Місто інтенсивного капітального будівництва, п.1.2 Будівництво житла для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов

3. Мета та завдання проекту

 

Мета: Забезпечення житлом громадян, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов

 Завдання: будівництво багатоповерхового житлового будинку у м. Одесі.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

місто Одеса

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

86 сімей, які зможуть отримати житло відповідно до діючого законодавства

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Станом на 01.01.2015 року на квартирному обліку при районних адміністраціях Одеської міської ради перебувало 16 267 сімей та одинаків у тому числі громадян пільгових категорій, які мають право на першочергове та позачергове отримання житла –                      7610 сімей.

Разом з тим, останніми роками у місті Одесі майже не надавалось житло у зв’язку з тим, що обмеженість бюджетних ресурсів не дозволяла приступити до будівництва жилих будинків за рахунок бюджетних коштів. Крім того, припинився процес передачі місту житла, яке раніше передавалось відповідно до укладених договорів про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" № 3038-VI 17 грудня 2011р., органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченого Законом.

На сьогодні, пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту перераховується замовниками у вигляді грошових коштів до місцевого бюджету для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Будівництво багатоповерхового жилого будинку дозволить покращити ситуацію із забезпеченням житлом пільгових категорій громадян у місті Одесі.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Введення в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку №29-Б (буд.) в мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського у м. Одесі загальною площею житла 4 691,84 кв.м.

Забезпечення житлом 86 сімей одеситів відповідно до діючого законодавства.

8. Основні заходи проекту

 

Будівництво житлового будинку №29-Б (буд.) в мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського у м. Одесі

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з (березень / 2016 р.) - до (грудень / 2016 р.)

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

45 881,03

-

-

45 881,03

11. Джерела фінансування проекту

 

Місцевий бюджет міста Одеси – 4589,03 тис.грн.

Державний бюджет – 41 292,00 тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Управління капітального будівництва Одеської міської  ради – замовник будівництва.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Підрядну організацію буде визначено після проведення процедури закупівлі робіт за державні кошти