Технічне завдання

Каналізаційна насосна станція № 4 з колектором в м. Бердянськ – будівництво

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Каналізаційна насосна станція № 4 з колектором в м. Бердянськ – будівництво

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета – поліпшення якості обслуговування населення

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Нижня частина міста Бердянськ

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

понад 35 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Застосування неефективного морально застарілого і фізично зношеного обладнання тягне виникнення аварій, додатковий злив стічних вод до Азовського моря та забруднення його прибережної зони

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Запобіганню виникненню екологічної катастрофи у м. Бердянськ та акваторіях Азовського та Чорного моря.

2. Стабілізація роботи системи водовідведення.

3. Зменшення споживання електроенергії.

8. Основні заходи проекту

Придбання та монтаж вентиляційного та електро- обладнання; зовнішні мереже каналізації, водопостачання; електропостачання.

9. Період реалізації проекту

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

06/2016 – 12/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

1634,224

 

 

1634,224

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконавчий комітет Бердянської міської ради;

Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)