Технічне завдання

Мобільне навчання в дії

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Мобільне навчання в дії

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 1 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Модернізація системи освіти».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета – осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Запорізька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

900 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

На сьогодні гострою проблемою залишається забезпечення навчальних закладів, насамперед загальноосвітніх, підручниками і навчальними посібниками. Актуальними залишаються питання щодо кількості і якості виданих підручників, межі варіативності, їх ціни. Учасники опитувань одностайні у думці, що підручники в Україні, здебільшого, нецікаві. Мова підручників книжна, суха, монотонна, позбавлена емоційності. Стиль викладу, як правило, дедуктивний.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Різке підвищення якості надання освітніх послуг усіма закладами освіти області.

2. Значна економія державних коштів та витрат на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

3. Створення можливості долучитися до всесвітніх відкритих освітніх ресурсів МООС.

8. Основні заходи проекту

1. Придбання інтерактивних дисплеїв.

2. Придбання ноутбуків для вчителів зі спеціальним програмним забезпеченням.

3. Придбання нетбуків для соціально незахищених категорій учнів.

9. Період реалізації проекту

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

01/2016 – 12/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

2000,000

 

 

2000,000

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Обласна та місцеві ради, органи управління освітою райдержадміністрацій та міськвиконкомів області

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)