Технічне завдання

Регіональне середовище для віртуальної комунікації освітян

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Регіональне середовище для віртуальної комунікації освітян

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 1 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Модернізація системи освіти».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета – економія коштів на транспортні витрати для офлайн комунікації освітян і учнів.

Завдання – створення регіонального майданчика для віртуальної комунікації освітян.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Запорізька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

900 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Запорізька область має 25 територіальних одиниць. Для організації нарад, семінарів, навчання тощо слід викликати окремих представників з кожного району/міста, оплачувати транспортні витрати та відрядження, витрачати значний час на дорогу. Для проведення власне заходу із залученням певної кількості людей треба мати відповідне приміщення чи аудиторію.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Різке підвищення якості надання освітніх послуг усіма закладами освіти області.

2. Значна економія коштів та витрат на транспортні потреби, відрядження тощо.

3. Можливість створення умов для підвищення якості навчально-виховного процесу.

8. Основні заходи проекту

1. Придбання та встановлення центрального серверу у м. Запоріжжя.

2. Придбання та встановлення локального серверу у кожному відділі освіти області.

3. Підключення до інтернету, встановлення відповідних програм та налаштування.

9. Період реалізації проекту

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

01/2016 – 12/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

1500,000

 

 

1500,000

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Обласна та місцеві ради, органи управління освітою райдержадміністрацій та міськвиконкомів області

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)