Технічні завдання

1.1.1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.5 Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об’єднаних територіальних громад

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.1. Збереження та охорона навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.3. Формування екологічної свідомості та екологічної культури громадян

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.1. Підвищення якості та доступності надання первинної медичної допомоги.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.6. Підтримка сімейних цінностей та профілактика соціального сирітства

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.2. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.3 Сприяння розвитку наукової, науково-технічної , інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.1. Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3.1. Туристична промоція області та просування туристичних брендів

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3.3. Розвиток активних видів туризму, сільського зеленого туризму та туризму вихідного дня

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.1.1. Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва з метою зростання його доданої вартості

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.1.3. Розвиток виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.2. Сприяння самозайнятості та підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.3. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як форми життя, діяльності та побуту селян

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем

(2016) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку