Технічні завдання

1.1.1. Створення позитивного інвестиційного іміджу регіону

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.3. Створення системи інвестиційного супроводу

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.5. Сприяння розробці містобудівної документації

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.1. Створення умов для розвитку альтернативної енергетики

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.2. Впровадження заходів з енергозбереження

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.1. Створення умов та стимулів взаємодії громад для спільного вирішення проблемних питань

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.2. Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.3. Створення умов для динамічного зростання ресурсного забезпечення розвитку територіальних громад

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.4. Підвищення якості кадрового резерву органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.2. Сприяння місцевим виробникам у експорту продукції

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.3. Інформаційна підтримка місцевого виробника та сприяння створенню місцевих брендів

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.4. Покращення умов для розвитку IT сфери

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.1. Покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.2. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.3. Туристична промоція області

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.3. Розвиток органічного сільського господарства

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.4. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.2. Розвиток самозайнятості та неаграрних видів бізнесу, у т.ч. сільського зеленого туризму

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.3. Поліпшення надання медичних послуг в сільських територіях

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.4. Покращення доступу сільського населення до публічної інформації

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.1. Розвиток лідерських якостей населення

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.2. Залучення жителів області до вирішення місцевих проблем

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку