Технічні завдання

А.1.1. Створити умови для надання якісних адміністративних послуг як чинника самозайнятості населення.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.1.4. Забезпечити залучення мешканців до вирішення місцевих проблем.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.2.1. Створити умови для надання невідкладної (екстреної) медицини протягом нормативного часу.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.2.4 Забезпечити впровадження здорового способу життя, профілактику захворюваності

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.3.1. Створити систему взаємодії освітніх закладів та центрів зайнятості з вивчення потреб місцевого ринку праці.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.3.2. Покращити якість освіти в навчальних закладах області.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.3.3. Сформувати повноцінні шкільні округи.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.3.4. Забезпечити розвиток університетів як науково-освітніх центрів для потреб ринку праці

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.4.2. Забезпечити доступ до пам’яток історії і культури усім школярам Херсонської області.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

А.4.3. Створити умови для культурного розвитку у кожній територіальній громаді

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.1.1. Створити умови для забезпечення відкритості влади, організації суспільного діалогу.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.1.2. Сприяти створенню та підтримувати інституції розвитку підприємництва, у тому числі в сільській місцевості.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.1.3. Створити умови для комерціалізації науки

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.2.2. Забезпечити подальший розвиток авіаційного, водного транспорту для міжобласного та міжнародного сполучення.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.2.3. Забезпечити інформаційне покриття усієї території області, подальший розвиток ІТ-комунікацій.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.3.1.1. Забезпечити підвищення доданої вартості продукції АПК.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.3.1.2. Створити умови для підтримки малих фермерських підприємств та просування продукції на міжнародні ринки.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.3.2.1. Створити умови для промоції туристичного продукту.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.3.2.2. Покращити якість туристичних послуг.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.3.3.1. Сприяти трансформації до потреб сучасності

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.4.1. Створити систему просування інвестиційних пропозицій.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

В.4.2. Забезпечити ощадне і доцільне використання природних ресурсів.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

С.1.1. Забезпечити дотримання міжнародних стандартів екологічного поводження на території Херсонської області.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

С.1.2. Формування екологічної мережі на території області.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку