Технічні завдання

1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.2. Технологічна модернізація державних та/або комунальних виробничих підприємств

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.3. Створення маркетингового комплексу регіону

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.2. Стимулювання розвитку високотехнологічних секторів

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.3. Стимулювання диверсифікації експорту

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.1. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.2. Туристична промоція області

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон та водних об’єктів

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.2. Підтримка альтернативної енергетики

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.3. Стимулювання заходів з енергозбереження

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.2.Розвиток охорони здоров’я

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.3. Розвиток системи освіти

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.4. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.2. Підтримка розвитку фермерства

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.3. Стимулювання нетрадиційних видів агровиробництва

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.4. Розвиток органічного землеробства та виробництва продуктів харчування

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.2. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу в сільських територіях.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.4. Сприяння самозайнятості у сільській місцевості

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.5. Розвиток медичної допомоги в сільських територіях у рамках медичної реформи

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.1.1. Удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці.

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.3. Формування екологічної культури мешканців

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2.4. Формування здорового способу життя

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку