Технічні завдання

1.1. Створення належної інфраструктури індустріальних парків

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.10. Визначення пріоритетів і шляхів збереження та покращення стану басейну р. Сула в межах Сумської області

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.12. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.13. Підтримка альтернативної енергетики

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.14. Стимулювання заходів з енергозбереження

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.15. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.16. Якісну первинну медичну допомогу – в кожну сім'ю

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.17. Розвиток вторинної медичної допомоги

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.18. Розвиток третинної медичної допомоги

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.19. Розвиток екстреної медичної допомоги

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2. Промоція інвестиційно-експортного потенціалу регіону

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.20. Розбудова сучасного освітнього простору

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.21. Новітні технології в освітньому процесі

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.22. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (селищний та сільський рівень)

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.23. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (районний рівень)

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.24. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (міський рівень)

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.25. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (обласний рівень)

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4. Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.6. Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.7. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.8. Туристична промоція області

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.9. Покращення стану рекреаційних зон та водних об’єктів

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2. Упровадження інноваційних технологій у розвиток агропромислового комплексу області

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3. Підтримка розвитку фермерства

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.4. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.5. Стимулювання самозайнятості та підготовка фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку