Технічні завдання

Економічний розвиток північної Рівненщини (вирівнювання територіальних диспропорцій)

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в навчальних закладах комунальної форми власності

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукці

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Підтримка зайнятості сільського населення

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Розвиток інфраструктури сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Розвиток внутрішнього туризму

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Удосконалення управління регіональним розвитком

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3. Розвиток внутрішнього туризму

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4. Економічний розвиток північної Рівненщини (вирівнювання територіальних диспропорцій)

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1. Збільшення доданої вартості сільськогоспо-дарської продукці

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3. Підтримка зайнятості сільського населення

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.3. Удосконалення управління регіональним розвитком

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств

(2016) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

(2016) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3. Розвиток внутрішнього туризму

(2016) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4. Економічний розвиток північної Рівненщини (вирівнювання територіальних диспропорцій)

(2016) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1. Збільшення доданої вартості сільськогоспо-дарської продукці

(2016) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку