Технічні завдання

1.1.4.Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.1.Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.5.1.Розбудова системи центрів надання адміністративних послуг на регіональному та місцевому рівнях

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.6.1.Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.1.Формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для активного притоку інвесторів

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3.2.Створення та підтримка бізнес-інкубаторів, Центрів підтримки підприємництва, індустріальних парків

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.5.1.Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.6.1.Розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.6.2.Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.6.3.Термомодернізація будівель та енергоефективне будівництво

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

3.3.2.Модернізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та створення освітніх округів

(2018) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.2. Покращення репродуктивного здоров’я населення

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.3. Створення діючих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.4. Формування громадського несприйняття алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.5. Покращення якості соціального обслуговування громадян та реабілітації людей з обмеженими можливостями

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.6. Розвиток масової фізичної культури та спорту серед усіх категорій населення

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.1. Вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для потреб регіональної економіки

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.4. Створення системи «освіта впродовж життя»

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку