Технічні завдання

1.1.2. Покращення репродуктивного здоров’я населення

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.3. Створення діючих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.4. Формування громадського несприйняття алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.5. Покращення якості соціального обслуговування громадян та реабілітації людей з обмеженими можливостями

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.1.6. Розвиток масової фізичної культури та спорту серед усіх категорій населення

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.1. Вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для потреб регіональної економіки

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.2.4. Створення системи «освіта впродовж життя»

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.3.5. Поліпшення якості питної води та водо¬забезпечення споживачів

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.1. Надання якісних адміністративних послуг у відповідності до сучасних стандартів і найкращих світових практик

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.2. Підтримка та стимулювання різних форм співробітництва територіальних громад

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

1.4.5. Обмін кращими практиками діяльності місцевих громад

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.1. Покращення середовища для залучення інвестицій, передусім у інноваційні виробництва

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.2. Підтримка експортних можливостей регіональних виробників

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.4. Підтримка інституцій регіонального розвитку та промоція територій

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.1.5. Сприяння створенню індустріаль¬них парків

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.1. Спрощення процедур для започаткування підприємств (бізнесу)

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.2.3. Розбудова спроможності для створення нової продукції та конкурентних послуг

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами в містах та сільських населених пунктах

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3.2. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3.3. Використання місцевих видів палива та збільшення власного видобутку газу

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

2.3.4. Розвиток альтернативної енергетики

(2017) Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку