Новина Регіону

Оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів на 2018 рік.

04.07.2017

Прийом пропозицій триватиме до 3 вересня 2017 року.

Попередній конкурсний відбір проводитиметься відповідно до положень ст. 241 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» за наступними напрямками:

1.      Відповідно до завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п):

·                 конкурсний відбір проектів, що передбачають розвиток спортивної інфраструктури (не менше 10% коштів ДФРР, передбачених області на відповідний період);

·                 конкурсний відбір проектів, що передбачають заходи з енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів (не менше 10% коштів ДФРР, передбачених області на відповідний період);;

·                 конкурсний відбір проектів, що передбачають заходи з енергоефективності державних і комунальних медичних закладів (не менше 10% коштів ДФРР, передбачених області на відповідний період);.

 

2. Конкурсний відбір проектів, що відповідають завданням Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року http://opda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/39677.htm

 

Інвестиційні проекти і програми регіонального розвитку, що передбачають реалізацію заходів з енергозбереження будівель і споруд, повинні бути розроблені у відповідності до державних будівельних норм і стандартів та забезпечувати комплексний підхід і максимальну енергоефективність від їх реалізації.

У конкурсному відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади (їх територіальними підрозділами), органами місцевого самоврядування (далі – заявники).

Основні вимоги до конкурсних пропозицій (тематичний напрям проекту):

1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Тернопільської області та у планах заходів з їх реалізації;

2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;

3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність вищевказаним умовам, а також таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №1070, замовники будівництва забезпечують під час розроблення проектної документації для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня забезпечують оформлення та виготовлення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, та їх розміщення на об’єктах, що фінансуються із залученням бюджетних коштів. Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється з урахуванням витрат, пов’язаних з оформленням, виготовленням та розміщенням інформаційних табличок (наклейок).

Необхідні матеріали подаються в 3 примірниках наручно за підписом заявника та в електронному вигляді в департамент економічного розвитку і торгівлі ОДА (каб. №826, вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль). Кожна копія документа, що надається, повинна бути завірена в установленому порядку («згідно з оригіналом»).

Крім того, усі інвестиційні проекти обов’язково повинні бути розміщені в електронній формі на сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Незареєстровані проекти не допускаються до оцінювання регіональною комісією!

Крім того, у зв'язку з внесенням змін до законодавства щодо провадження будівельної діяльності, рекомендуємо при подачі проектів які передбачають здійснення будівельних робіт, окрім документів визначених вищевказаною постановаю мати з собою для ознайомлення всю проектно-кошторисну документацію (копій робитити не потрібно, документація повертається заявнику)

 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися за тел. 52 26 74 або електронною поштою: invest_toda@ukr.

Перелік необхідних документів та закріплені особи