Новина Регіону

Завершено реалізацію інвестиційного проекту з реконструкції гінекологічного відділення хірургічного корпусу Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Вінниці.

31.05.2017

У поточному році завершено реалізацію інвестиційного проекту з реконструкції гінекологічного відділення хірургічного корпусу Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Вінниці.

За рахунок залучення коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 4,7 млн. грн. при співфінансуванні з обласного бюджету у сумі 1,0 млн. грн.  Вінничина отримала сучасний медичний заклад.

         Протягом останніх 35 років кількість пацієнтів збільшилась вдвічі (в середньому з 700 до 1500 пацієнтів). Таким чином, відділення несло подвійне додаткове навантаження.

         Однак, кількість приміщень та матеріально-технічна база для обслуговування такої кількості пацієнтів не змінилась. За цей період у відділенні не проводилися ніякі ремонтні роботи.  На сьогоднішній день стан та вигляд відділення набув як морального, так і фізичного зношення.

         За період реалізації проекту облаштовано 15 сучасних палат, реконструйовано оглядові та перев’язочні, створено систему відеоспостереження та оповіщення у кожній палаті, придбано 40 нових ліжок.

         Протягом року в відділенні лікується близько 1500 онкохворих. Щодня проводиться  в середньому 10 оперативних втручань. Завдяки таким оновленням відділення може приймати на 15-20 % більше хворих.

            Отримувачами вигод від реалізації проекту є жіноче населення Вінницької області ( близько 864 тис. жінок). 

         Реалізація проекту забезпечила створення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу, надання висококваліфікованої медичної допомоги, вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів.