Новина Регіону

Оголошення про додатковий попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Донецькій області

17.05.2017

У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – заявники) інвестиційні програми і проекти, які відповідають одному з наступних тематичних напрямів:

  1. Відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, регіональній стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року та Плану заходів з реалізації Стратегії (http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/programa-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku/);
  2. Впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;
  3. Підтримують добровільно об’єднані територіальні громади.

 

Якщо проект подається до тематичного напряму 1, він повинен прямо відповідати одному з наступних технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії (опис технічних завдань додається наприкінці оголошення):

1.2.1. Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста);

3.1.3. Створювати заклади/соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади;

3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»

Технічні завдання додатково розміщені на сайті http://dfrr.minregion.gov.ua.

Для участі у конкурсному відборі заявники мають подати документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 (із змінами) 

Документи подаються за підписом керівника заявника за формою та переліку, встановленими Мінрегіоном України, в 3-х примірниках та обов’язково розміщуються на веб-порталі http://dfrr.minregion.gov.ua/ в термін до 9 червня 2017 року.

Документи надавати за адресою:

84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, 4 поверх, кімната 5. (Департамент економіки облдержадміністрації).

Телефон для довідок:

(099) 931-10-19 – Аксенченко Вікторія Миколаївна

(095) 393-20-70 – Маковій Марина Володимирівна