Новина Регіону

ПРОДОВЖЕНО ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖУТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

02.02.2017

У зв’язку зі змінами до ст.24-1 Бюджетного кодексу України, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 1789-VIII від 20.12.2016, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства продовжує конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році на території Київської області.

Відповідно до ст.24-1 Бюджетного кодексу України зі змінами від 20.12.2016 кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку за кожним з таких напрямів.

Збір проектів здійснюється до 16 лютого 2017 року.

У конкурсному відборі братимуть участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – заявники) інвестиційні програми і проекти за наступними напрямками:

 • інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури;
 • інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що мають на меті розвиток енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів.

Відповідно до пункту 6 Порядку, інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:

 1. відповідність пріоритетам, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плані заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року;
 2. впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
 3. підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 Порядку, а також таким критеріям:

 1. для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво – наявність проектно-кошторисної документації з позитивним експертним звітом, затвердженої в установленому законодавством  порядку відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №560 від 11.05.2011 (зі змінами). Склад та зміст проектної документації згідно вимог ДБН А.2.2.3-2, визначений відповідно до категорії складності об’єкта та стадійності проектування.
 2. для інвестиційних програм і проектів, які передбачають проведення заходів з енергозбереження – наявність енергетичного аудиту, тобто оцінка стану для досягнення максимальної економії від утеплення та реконструкції будівлі. При наявності технічного звіту, що складається за підсумками проведеного енергоаудиту, повинна розроблятись проектно-кошторисна документація;

3) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

4) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

5) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Вимоги до проектно-кошторисної документації.

 

Проектно-кошторисна документація надається згідно ДБН А.2.2-3 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Основні критерії для підготовки та подання якісної ПКД до Департаменту:

 1. Об’єкти третьої категорії складності розробляються в дві стадії: проект та робоча документація, які містять графічну та кошторисну частину. Відповідно до Департаменту має подаватись як кошторисна так і графічна частина.
 2. При капітальному ремонті об’єктів допускається здійснення проектування в одну стадію – робочий проект. Такий проект так само містить як кошторисну так і графічну частину.
 3. Для об’єктів четвертої або п’ятої категорії складності обов’язковим є двостадійне проектування та комплексна інвестиційна експертиза. Відповідно до Департаменту має подаватись як кошторисна так і графічна частина проекту.

Рекомендуємо здійснювати проходження комплексної експертизи проектів на об’єкти будівництва, яка передбачає перевірку саме графічної і кошторисної частини проекту. Це вирішить проблемне питання надання неякісної проектної документації до Департаменту, у зв’язку з відсутністю кваліфікованих в області будівництва та архітектури працівників на місцях.

Крім того, до складу документації, що подається до Департаменту мають бути:

–  супровідний лист з переліком об’єктів будівництва, на які подається проектно-кошторисна документація;

 • експертний звіт (позитивний). Надається копія завірена печаткою замовника;
 • рішення сесії (або наказ) замовника на проектування про затвердження проектно-кошторисної документації.
 • лист-делегування повноважень замовника на будівництво департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства
 • проектно-кошторисна документація розроблена з урахуванням всіх вихідних даних, документів будівельних норм та стандартів;
 • проектно-кошторисна документація повинна бути погоджена та затверджена відповідно до чинного законодавства;

– проектно-кошторисна документація проекту в обов’язковому порядку повинна містити розділ відповідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», тобто при проектуванні та реконструкції громадських і житлових будинків слід передбачати для інвалідів і громадян інших маломобільних груп населення умови життєдіяльності, однакові з рештою категорій населення»;

– кошторисна документація повинна бути завірена замовником, обов’язкова наявність завірених дефектних актів.

Для участі у конкурсному відборі заявники до 16 лютого 2017 року подають до департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником та подаються в трьох примірниках.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсному

відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) та передбачають будівництво, подаються:

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності:

розрахунок категорії складності об’єкта будівництва.

2. Для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.

3. Для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад, – копії рішень про утворення об'єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку.

4. Документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195, та у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

5. Форма технічного завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

6. Форма інвестиційної програми (проекту) регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Всі документи підписуються заявником та подаються в трьох примірниках у паперовій формі та на адресу електронної пошти: frr.koda@ukr.net, з поміткою в темі – Назва проекту, що подається.

Одночасно, заявники розміщують інвестиційні програми і проекти у електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Додаткова інформація про державний фонд регіонального розвитку та його нормативно-правова база розміщена на веб-сайті Мінрегіону (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Місце прийому документів: м. Київ, вул.. Мельникова, 40, 3 поверх, Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, кабінет 405 (відділ перспективного планування). Контактні особи: Сніжана (044) 206 74 32, Анна (044) 206 74 33. Адреса електронної пошти: frr.koda@ukr.net