Новина Регіону

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році

02.04.2019

Відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (далі – Порядок), оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році на території Київської області.

Збір проектів здійснюється до 26 грудня 2019 року.

 

У регіональному конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти, які відповідають одній з таких умов (1 з 3-ох тематичних напрямків):

  1. Відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385; Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з їх реалізації на 2018-2020 роки.
  2. Впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
  3. Проекти на підтримку добровільно об’єднаних територіальних громад.

 

Окрім зазначених умов проекти мають відповідати наступним критеріям:

  1. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації;
  2. Календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
  3. Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
  4. Спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
  5. Загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5 000 тис грн, а для інших проектів – понад 1 000 тис грн.

Перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, що розробленні на виконання Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з їх реалізації на 2018-2020 роки:

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу.

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі, зокрема шляхом створення і розвитку індустріальних та технологічних парків.

1.1.3. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва.

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики.

1.1.5. Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау центрів за участі київських наукових закладів та інноваційного підприємництва.

1.2.1. Просування потенційних можливостей  периферійних районів.

1.2.2. Підтримка створення виробничих об’єктів та технологічних циклів навколо малих міст.

1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у периферійних сільських районах.

1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

1.3.2. Стимулювання створення, розвиток та просування місцевих брендів.

1.3.3. Підтримка та стимулювання виробництва  продукції на експорт.

1.4.1. Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму.

1.4.2. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж.

1.4.3. Створення та просування туристичних брендів.

2.1.1. Формування екологічного світосприйняття у населення.

2.1.2. Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів.

2.1.3. Створення сучасної системи управління твердими побутовими відходами.

2.1.4. Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення.

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя».

2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді.

2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях.

2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами.

2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді.

2.3.2. Розвиток системи первинної медицини на сільських територіях.

2.3.3. Модернізація  мережі установ соціального захисту.

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту.

2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне життя.

2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей.

2.3.7.Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей.

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою.

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери.

2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів.

2.5.2 Розвиток мистецької освіти.

2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення.

2.5.4. Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів.

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення.

3.1.2. Сприяння винесенню та розміщенню київських підприємств у райони області.

3.1.3. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів.

3.1.4. Підтримка кооперативного руху на селі.

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем.

3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, покращення доступу до публічної інформації.

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст.

3.2.4 Поліпшення житлових умов населення.

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації.

та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру.

3.3.1. Введення в господарський обіг земель, придатних для використання.

3.3.2. Створення умов для розвитку фермерства.

3.3.3. Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу.

3.3.4. Розвиток транскордонного співробітництва.

 

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсному

відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) та передбачають будівництво, подаються:

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності:

розрахунок категорії складності об’єкта будівництва.

2. Для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.

3. Для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад, – копії рішень про утворення об'єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку.

4. Документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195, та у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

5. Форма технічного завдання на інвестиційну програму (проект) регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

6. Форма інвестиційної програми (проекту) регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Окремо наголошуємо на необхідності врахування проектами, що передбачають здійснення будівельних робіт, урахування потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Крім того, інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Всі документи підписуються заявником та подаються в трьох примірниках у паперовій формі та на адресу електронної пошти: dfrr_koda@ukr.net, з поміткою в темі – Назва проекту.

Одночасно, заявники розміщують інвестиційні програми і проекти у електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Додаткова інформація про державний фонд регіонального розвитку та його нормативно-правова база розміщена на веб-сайті Мінрегіону (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Місце прийому документів: м. Київ, вул. Іллєнка, 40, 3 поверх, Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, кабінет 420 (плановий відділ). Контактні особи: Ірина Анатоліївна, Оксана Сергіївна.

Адреса електронної пошти: dfrr_koda@ukr.net.

Телефон для довідок: (044) 206 74 39.