Новина Регіону

Оголошення про початок конкурсного відбору інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2020 році

15.01.2019

     Повідомляємо, що з 15.01.2019 року розпочинається конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку від Черкаської області, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2020 році.

     У регіональному конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими
і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти,
які відповідають одній з таких умов (1 з 3-ох тематичних напрямків):

 1. Відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385; Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року та Плану заходів
  з їх реалізації на 2018-2020 роки.
 2. Впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
 3. Проекти на підтримку добровільно об’єднаних територіальних громад.

     Окрім зазначених умов проекти мають відповідати наступним критеріям:

 1. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації;
 2. Календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
 3. Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
 4. Спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 5. Загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад
  5 000 тис грн, а для інших проектів – понад 1 000 тис грн.

     Перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, що розробленні на виконання Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року та Плану заходів з їх реалізації на 2018-2020 роки:

1.1.1. Створення позитивного інвестиційного іміджу регіону;

1.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів;

1.1.3. Створення системи інвестиційного супроводу;

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу;

1.1.5. Сприяння розробці містобудівної документації;

1.2.1. Створення умов для розвитку  альтернативної енергетики;

1.2.2. Впровадження заходів з енергозбереження;

1.3.1. Створення умов та стимулів взаємодії громад для спільного вирішення проблемних питань;

1.3.2. Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування;

1.3.3. Створення умов для динамічного зростання ресурсного забезпечення розвитку територіальних громад;

1.3.4. Підвищення якості кадрового резерву органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування;

1.4.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

1.4.2. Сприяння місцевим виробникам у експорту продукції;

1.4.3. Інформаційна підтримка місцевого виробника та сприяння створенню місцевих брендів;

1.4.4. Покращення умов для розвитку IT сфери;

1.5.1. Покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон;

1.5.2. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж;

1.5.3. Туристична промоція області;

2.1.1. Створення умов для підтримки підприємств комунальної
та кооперативної форми власності (в галузях тваринництва, овочівництва, фруктівництва, сховищ довготривалого зберігання с/г продукції, а також агропереробки);

2.1.2. Навчально-інформаційна підтримка сільського населення,
в т.ч. сільськогосподарської кооперації, удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості;

2.1.3. Розвиток органічного сільського господарства;

2.1.4. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту;

2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл;

2.2.2. Розвиток самозайнятості та неаграрних видів бізнесу,
у т.ч. сільського зеленого туризму;

2.2.3. Поліпшення надання медичних послуг в сільських територіях;

2.2.4. Покращення доступу сільського населення до публічної інформації;

3.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці;

3.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки,
у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя;

3.2.1. Розвиток лідерських якостей населення;

3.2.2. Залучення жителів області до вирішення місцевих проблем;

3.2.3. Створення умов для здорового способу життя населення,
у т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури;

3.2.4. Збереження регіональних традицій, розвиток української культури, історичної обізнаності та патріотичне виховання молоді;

3.2.5. Розвиток регіонального інформаційного простору;

4.1.1. Підвищення екологічної культури населення;

4.1.2. Вдосконалення системи моніторингу довкілля;

4.2.1. Сприяння зменшенню захоронення твердих побутових відходів;

4.2.2. Збільшення обсягів утилізації промислових відходів та повне очищення області від невідомих, непридатних та заборонених
до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів);

4.3.1. Збереження об’єктів природно-заповідного фонду, рідкісних
і зникаючих видів флори та фауни;

4.3.2. Збереження лісів і зелених насаджень в населених пунктах області;

4.3.3. Відновлення порушених земель та родючості ґрунтів;

4.4.1. Створення водоохоронних зон;

4.4.2. Зменшення обсягів скиду забруднених стічних вод та покращення якості питної води;

4.4.3. Впровадження технологій по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тому числі від автотранспорту.

     Окремо наголошуємо на необхідності врахування проектами, що передбачають здійснення будівельних робіт, урахування потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

     Крім того, інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

     За консультацією звертатись в каб. 408 обласної державної адміністрації.

     Телефон для довідок: (0472) 37 22 69, (0472) 37 31 91, e-mail: dfrr@drr-ck.gov.ua