Новина Регіону

ОГОЛОШЕННЯ про проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, по Донецькій області

14.01.2019

ОГОЛОШЕННЯ про проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних проектів на 2020 рік

Відповідно до:

  • Закону України «Про засади державної регіональної політики»,
  • Положень ст. 241 Бюджетного кодексу України,
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами) «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»,
  • Наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 (із змінами) «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»

оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

            У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – заявники) інвестиційні програми і проекти, які відповідають одному з наступних тематичних напрямів:

  1. відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, регіональній стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року та Плану заходів з реалізації Стратегії (http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/programa-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku/);
  2. впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;
  3. підтримують добровільно об’єднані територіальні громади.

 

Якщо проект подається до тематичного напряму 1, він повинен прямо відповідати одному з наступних технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії (опис технічних завдань додається наприкінці оголошення):

1.     1.2. Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних будинків;

2.    1.5. Реконструкція та модернізація системи теплопостачання;

3.     1.9. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів Донецької області;

4.     1.10. Реконструкція та модернізація мереж зливової каналізації Донецької області;

5.      1.12. Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом;

6.     1.13. Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області;

7.     1.21.  Проведення заходів з термомодернізації будівель закладів освіти та охорони здоров’я комунальної (державної) форми власності;

8.      3.5. Покращення надання соціальних послуг інтернатним закладам системи соціального захисту області;

9.      3.10. Розвиток мережі медичних закладів, удосконалення надання медичних послуг населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту, закупівлі необхідного медичного обладнання лікарень області;

10.    3.11. Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів Донецької області, покращення якості надання ними послуг;

11.    3.12. Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я;

12.    3.14. Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення;

13.    3.15. Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи опорних шкіл України;

14.    3.19. Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, шляхом створення доступної спортивної інфраструктури;

15.    3.27. Розвиток внутрішнього туризму шляхом створення нових туристичних об’єктів та маршрутів;

16.    3.28. Розвиток мережі базових закладів культури області (реконструкція, переоснащення, капітальні ремонти).

Технічні завдання додатково розміщені на сайті http://dfrr.minregion.gov.ua.

            Для участі у конкурсному відборі заявники мають подати документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 (із змінами) (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15).

           Документи подаються за підписом керівника заявника за формою та переліку, встановленими Мінрегіоном України та обов’язково розміщуються на веб - порталі  http://dfrr.minregion.gov.ua/ в термін до 25 лютого 2019 року включно.

           Звертаємо увагу заявників, що інвестиційні проекти повинні мати комплексний характер, тобто реалізація проекту «під ключ».

          Документи надавати за адресою:

84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, 4 поверх, кімната 5. (Департамент економіки облдержадміністрації).

Телефон для довідок: (06264) 3-71-88– Аксенченко Вікторія Миколаївна

E-mail: 00284@dn.gov.ua