Новина Регіону

Оголошення про конкурсний відбір проектів на 2019 рік

01.10.2018

Чернівецька обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році за наступними завданнями:

Розвиток підприємництва на інноваційній основі,  як основа сталого економічного розвитку (Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва; Розширення можливостей навчальних закладів у сфері підтримки розвитку МСП; Активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу; Формування  бренду області; Залучення інвестицій в економіку регіону; Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг; Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг; Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції).

Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища (Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів; Підвищення ефективності зв’язку в системі наука-бізнес-влада; Розвиток системи освіти впродовж життя; Покращення матеріально-технічної бази та впровадження інформаційних технологій; Розвиток системи соціального захисту населення; Розвиток системи охорони здоров'я).

Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища (Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами; Розвиток нетрадиційних джерел енергії, альтернативної енергетики; Підтримка цінних заповідних територій та екосистем; Підвищення екологічної свідомості та культури населення; Посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства).

Розвиток спортивної інфраструктури (будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об’єктів області, покращення матеріальної бази спортивних комплексів у навчальних закладах області; розширення мережі спортивних клубів та центрів фізичного здоров’я населення).

Енергоефективність державних та комунальних навчальних та медичних закладів (Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами; застосування енергоефективних технологій на комунальних підприємствах та в бюджетних установах територіальних громад).
 

Для участі у конкурсному відборі заявникам необхідно впродовж 30 (тридцяти) днів з дня розміщення на сайті цього оголошення, подати у трьох примірниках  регіональній комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку обласної державної адміністрації  документи  за переліком та формою, встановленими наказом Мінрегіону від 24.04.2015 №80 (зі змінами), підписані і завірені в установленому порядку, з обов’язковим наданням копій рішення органу місцевого самоврядування про співфінансування проекту з місцевого бюджету на рівні 10% заявленої вартості на 2019 рік, інформації щодо створення проекту регіонального розвитку на он-лайн платформі Державного фонду регіонального розвитку за встановленою формою (сайт http://dfrr.minregion.gov.ua/), переліком відповідної документації (для проектів будівництва, реконструкції або капітального ремонту - зведений кошторисний розрахунок; звіт за результатами експертизи проектів будівництва; акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації, виготовлені в цінах, не пізніше 2018 року, документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів).

Інвестиційні програми (проекти) повинні відповідати умовам, визначеним пунктами 4-7 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 (зі змінами).

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів ДБН В.2.6-31:2016 і забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Підготовлені в установленому порядку документи із супровідним листом до них подаються у двох примірниках у письмовому вигляді та їх копія в електронному вигляді (e-mail: invest.oda@ukr.net).

Місце прийому документів: м. Чернівці, вул.Грушевського,1, каб. 305, обласна державна адміністрація.
Телефони для довідок та роз’яснень: (0372)552675, Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації