Новина Регіону

ОГОЛОШЕННЯ про проведення попереднього конкурсного відбору за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році

13.08.2018

 

13 серпня 2018 року регіональною комісією відповідно до положень ст.241 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196  «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами) та наказу Мінрегіону України    від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (із змінами) оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за завданнями:

1.Розвиток людського потенціалу

2.Волинь туристична

3. Економіка сталого розвитку

4. Місцева енергетика

5. Волинське село

6. Розвиток спортивної інфраструктури

7.Енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів

У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність вищезазначеному пункту, а також таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають регіональній комісії інвестиційні проекти за формою, встановленою Мінрегіоном (наказ Мінрегіону України від 24.04.2015 №80, із змінами), а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником.

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону http://dfrr.minregion.gov.uaдо початку проведення оцінки та відбору.

 

Документи подаються до 17 вересня 2018 року включно. Термін у разі необхідності може бути продовжено  

Документи надавати за адресою: м.Луцьк, Київський майдан,9 (7 поверх, каб. 712), управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Телефон для довідок: 777130, 247182, електронна пошта: ukb@gukb.voladm.gov.ua

Додаток: Переліки технічних завдань:

«1.Розвиток людського потенціалу»

«2.Волинь туристична»

«3. Економіка сталого розвитку»

«4. Місцева енергетика»

«5. Волинське село»

«6. Розвиток спортивної інфраструктури»

«7.Енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів»

 

 

Технічні завдання