Новина Регіону

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

26.07.2018

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

1. У Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

1) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше ніж 15 січня року, що передує плановому. Подання на конкурсний відбір проектів закінчується не пізніше 1 березня року, що передує плановому. Відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку закінчується не пізніше 1 травня року, що передує плановому.”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку;”;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “та подаються в трьох примірниках” виключити;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.”;

4) пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад
5000 тис. гривень, а для інших проектів — понад 1000 тис. гривень.”.

 

 

2. Пункт 6 Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку викласти в такій редакції:

“6. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, що виникла у минулі роки за бюджетною програмою “Державний фонд регіонального розвитку”, здійснюється за рахунок бюджетних коштів.”.