Новина Регіону

Оголошення про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році

18.01.2018
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (далі - Постанова), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (далі - Наказ) обласна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - обласна комісія) оголошує набір інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку для участі в обласному конкурсному відборі.
У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.
Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:
1) відповідність пріоритетам, визначеним стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - Стратегія), затвердженої рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року № 716 та Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії, затвердженому рішенням обласної ради від 29 вересня 2015 року № 787 (зі змінами) (на всі технічні завдання);
2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.
Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність одній із вищезазначених умов, а також наступним критеріям:
1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Разом з відповідними документами заявники подають гарантійні листи про співфінансування (на рівні 10 відсотків) з місцевого бюджету поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у 2019 році.
Інвестиційні проекти за визначеною формою Мінрегіону України з повним пакетом документів та за підписом керівника заявника надаються обласній комісії в 3-х примірниках до 02 березня 2018 року (місце прийому документів - м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32,каб. 401).
Також, заявники до 02 березня 2018 року в обов’язковому порядку розміщують інвестиційні програми і проекти у електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (http://dfrr.minregion.gov.ua).
Окремо наголошуємо на необхідність здійснення аналізу проектно - кошторисної документації з будівництва об'єктів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та у разі необхідності, внести відповідні зміни.
До оцінювання обласною комісією не будуть допущені проекти:
- заявники яких не надали у повному обсязі необхідних документів, визначених Постановою та Наказом;
- які не розміщені в електронному вигляді на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону України у термін визначений цим оголошенням;
- які подані після вказаного терміну прийому документів (після 02 березня 2018 року).
Додаткова інформація про державний фонд регіонального розвитку та його нормативно-правова база розміщена на веб-сайті Мінрегіону України (http://dfrr.minregion.gov.ua).
Телефон для довідок: (0522) 24-66-82
E-mail: public@oblarch.kr-admin.gov.ua