Новина Регіону

До уваги Заявників!!!

23.01.2018

Інформація, яка розміщується на сайті Мінрегіону України http://dfrr.minregion.gov.ua

 1. Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону до початку проведення оцінки та відбору (п. 5 Постанови КМУ від 18.03.2015    № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» зі змінами)
 2. Структура Інформаційної довідки, щодо об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів ДФРР (факсограма Мінрегіону України від 01.09.2016 № 7/19-10876):
 • Назва проекту
 • Бюджет проекту (в розрізі років та джерел фінансування)
 • Короткий опис проекту (1-2 речення)
 • Соціальний/економічний ефект (конкретні цифри, вимірювальні показники, значення) у форматі 1-го речення
 • Кількість населення, на яку поширюються послуги реалізованого проекту (цифра, а також уточнення географії об’єкта)
 •  Фото з різних ракурсів до початку реалізації проекту та після закінчення проекту, зфотографованих з того ж ракурсу (не менше 5 шт. високої якості, в форматі .jpeg, не менше 300 dpi (точок для друку)
 1. За проектами будівництва розміщуються зображення ескізів (візуалізація) цих проектів та декларація на початок будівельних робіт (факсограма Мінрегіону України від 18.07.2017 № 7/19-7621)
 2. Фотоматеріали, які підтверджують розміщення інформаційних табличок/наклейок, передбачених розпорядженням КМУ від 07.06.2017 № 439-р (п. 3). Крім сайту, інформаційні таблички/наклейки розміщуються на офіційних сайтах обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 
 3. Звіт про виконання заходів інвестиційної програми (проекту), що реалізовуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. До звіту додаються фотографії, на яких зафіксований стан реалізації цих проектів, декларація про готовність до експлуатації об'єкта/сертифікат (для об’єктів будівництва), накладна на придбання та узагальнена аналітична інформація про основні результати, досягнуті за звітний період. Термін до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом (п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»).