Новина Регіону

28.12.2017 року проведено засідання регіональної комісії щодо початку оцінювання інвестиційних проектів, що фінансуватимуться у 2018 році за кошти ДФРР

03.01.2018

28.12.2017 року проведено засідання регіональної комісії щодо початку оцінювання інвестиційних проектів, що фінансуватимуться у 2018 році за кошти  ДФРР.

Рішенням регіональної комісії доручено:

1)           Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації

- забезпечити інформування заявників інвестиційних проектів регіонального розвитку про встановлений регіональною комісією строк для розміщення проектів на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону.

- провести технічну роботу на онлайн-платформі щодо відповідності інвестпроектів кожному напрямку.

Термін – до 12 січня 2018 року.

2) Заявникам інвестиційних проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, та відповідають вимогам наказу Мінрегіону забезпечити їх розміщення на онлайн-платформі.

Звернути увагу заявників, що на онлайн-платформі розміщуються:

1. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та, серед іншого, передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) (у разі наявності):

- зведений кошторисний розрахунок;

- звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

- акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

-документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів.

Якщо на час подання проекту проектну документацію не затверджено, зазначені у цьому пункті документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження.

2. Для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.

3. Для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад, – копії рішень про утворення об'єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку.

4. Для проектів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, подаються документи з урахуванням вимог Законів України «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність».

5. Для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких проектів Міністерством молоді та спорту України.

6. Документи, які підтверджують відповідність щодо співфінансування та відповідності стратегії Держави та області .

Термін   - до 17 год. 15 хв. 19 січня 2018 року включно.

3). Оцінку проектів здійснювати усіма членами регіональної комісії за кожним із завдань:

- Розвиток спортивної інфраструктури»

- Енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів»

- відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради від 20.03.2015 №34/7) та Плану заходів з реалізації Стратегії/

Провести наступне засідання регіональної комісії щодо стану розміщення інвестиційних проектів регіонального розвитку на онлайн-платформі, черговості проведення оцінювання за завданнями  25 січня 2018 року.