Новина Регіону

ОГОЛОШЕННЯ про проведення попереднього конкурсного відбору за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році за завданням «Енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів"

16.08.2017

 Відповідно до положень ст.241 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196, із змінами «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» та наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 №80, із змінами «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за завданням «Енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів».

У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, зокрема щодо енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів.

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах

Основні умови конкурсного відбору:

  • відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради від 20.03.2015 №34/7) та Плану заходів з реалізації Стратегії (затверджений рішенням обласної ради від 10.03.2016 №3/20);
  • впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;
  • підтримують добровільно об’єднані територіальні громади.

Основні критерії конкурсного відбору:

  • для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації;
  • календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
  • співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
  • спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів (фінансова сталість проекту).

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Для участі у конкурсному відборі заявники мають подати документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 №80, із змінами.

Документи подаються за підписом керівника заявника за формою та переліком, встановленими Мінрегіоном України, в 3-х примірниках до 29 вересня 2017 року включно.

Усі подані матеріали  обов’язково розміщуються на веб-порталі http://dfrr.minregion.gov.ua 

Документи надавати за адресою: м.Луцьк, Київський майдан,9 (7 поверх, каб. 715), управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Телефон для довідок: 247182, електронна пошта: ukb@gukb.voladm.gov.ua