Новина Регіону

Оголошення щодо Конкурсного відбору заявок щодо інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Одеській області

02.08.2017

На виконання вимог п. 3 статті 241 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 №80 (зі змінами), обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку органами виконавчої влади, місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Проекти, спрямовані на підтримку об’єднання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об’єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:

1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;

2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;

3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Об’єкти (проекти) будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) мають відповідати всім державним будівельним нормам, які передбачають реалізацію заходів з енергозбереження будівель (споруд) та враховувати потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Заявники для участі у відборі подають регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником та подаються у двох примірниках.

Форми подання інвестиційних програм і проектів та вся нормативно-правова база Державного фонду регіонального розвитку розміщені на веб-порталі dfrr.minregion.gov.ua.

Самостійна реєстрація заявником сформованих інвестиційних програм  і проектів здійснюється на веб-порталі dfrr.minregion.gov.ua.

З метою якісного відбору перспективних та першочергових об’єктів області, які зможуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, просимо довести зазначену інформацію до територіальних громад, органів місцевого самоврядування (міські, районні, сільські, селищні ради).

Водночас, вважаємо за доцільне при опрацюванні переліку пропозиції щодо об’єктів, фінансування яких можливо здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, залучати депутатів обласної ради та народних депутатів України по відповідних виборчих округах.

У цілому реалізація відповідних програм і проектів повинна спрямовуватись на створення оптимальних умов для сталого розвитку спроможних, конкурентоздатних та інвестиційно привабливих територіальних громад.

При цьому відповідні кошти, в першу чергу, мають спрямовуватись на проекти, що забезпечуватимуть сталий розвиток громад, які відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» визначились щодо такого об’єднання.

Пакет документів надавати Департаменту фінансів облдержадміністрації за адресою: м. Одеса, пр. Шевчена, 4, каб. 228.

Тел: 71-89-409, 71-89-319; 71-89-281

E-mail: odessabud@gmail.com

Сайт: http://dfrr.minregion.gov.ua/

        

Останній день прийому  документів за переліком, встановленим Мінрегіоном, які підписуються заявником та подаються у трьох примірниках на паперових та електронних носіях, – 05.09.2017 (включно).