Новина Регіону

До уваги заявників!

02.08.2017

Запорізька обласна державна адміністрація оголошує додатковий конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році.

 

У додатковому конкурсному відборі можуть прийняти участь інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що мають на меті розвиток:

  • спортивної інфраструктури;
  • енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів;
  • енергоефективності державних і комунальних медичних закладів.

 

Інвестиційні проекти і програми з розвитку енергоефективності закладів освіти та охорони здоров’я повинні бути розроблені у відповідності до державних будівельних норм і стандартів та забезпечувати комплексний підхід і максимальну енергоефективність від їх реалізації.

 

Додатковий конкурсний відбір проводиться відповідно до положень ст. 241 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку».

 

У конкурсному відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади (їх територіальними підрозділами), органами місцевого самоврядування (далі – заявники).

 

Для участі у конкурсі інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:

1) відповідність пріоритетам, визначеним у:

Державній стратегії регіонального розвитку до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385);

Плані заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державній стратегії регіонального розвитку до 2020 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821);

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 1);

Плані заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Запорізької області на період до 2020 року (затверджений рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 2);

2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;

3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

 

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку є їх відповідність вищезазначеним умовам, а також таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подаються на додатковий конкурсний відбір, повинні бути розроблені відповідно до технічних завдань, які розміщені на офіційному веб-сайті Мінрегіону України за посиланням http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz-list?RID=78 , а саме для проектів спрямованих на розвиток:

  1. спортивної інфраструктури – до технічного завдання «Розвиток фізичної культури та спорту серед різних верств населення» (http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz?NID=4666);
  2. енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів – до технічного завдання «Розвиток енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів» (http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz?NID=5020);
  3. енергоефективності державних і комунальних медичних закладів – до технічного завдання «Розвиток енергоефективності державних і комунальних закладів охорони здоров’я» (http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz?NID=5019 )

 

Інформація про інвестиційну програму чи проект регіонального розвитку (за формою, яка затверджена наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80) має бути розміщена на відповідній сторінці веб-сайту Мінрегіону України (http://dfrr.minregion.gov.ua).

 

Для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку особисто або поштою заявники подають:

1) інвестиційну програму чи проект регіонального розвитку (за формою, яка затверджена наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80);

2) зведений кошторисний розрахунок;

3) звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

4) акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560, зі змінами;

5) документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва (якщо клас наслідків відповідальності не визначений в експертному звіті) та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів;

6) енергетичний паспорт (прошитий та завірений належним чином) для проектів, виготовлених:

до 01.05.2017 – енергетичні паспорти старого та нового зразка                       (ДБН В.2.6-31:2006 та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» відповідно);

після 01.05.2017 – енергетичний паспорт нового зразка (ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»);

7) довідка (обґрунтування) про комплексність заходів.

         8) довідка про додержання під час реалізації проекту нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

9) обґрунтування (пояснення нагальної потреби) для небудівельних проектів;

10) копії договорів про співробітництво, укладених відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», – для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;

11) копії рішень про утворення об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» – для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад;

12) інші документи, які підтверджують відповідність проектів умовам та критеріям, визначеним у пунктах 6, 7 «Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 зі змінами.

 

Документи по кожному проекту подаються у двох примірниках. Копії документів повинні бути посвідчені підписом уповноваженої особи та скріплені мокрою печаткою у встановленому порядку.

 

Прийом документів на конкурс здійснюється щоденно з 09‑00 до 16-00 годин (крім суботи та неділі), з 03 серпня по 03 вересня 2017 року включно за адресою:

пр. Соборний (пр. Леніна), 164, каб. 442, 421, м. Запоріжжя, 69107

(Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації)

 

Контактні телефони: (061) 224-61-22; 224-63-44; 225-63-55; 224-62-63.

 

Електронна адреса: budek@zoda.gov.ua.