Новина Регіону

УВАГА!!! Оголошується конкурс на відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. ІНСТРУКЦІЯ щодо реєстрації та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по заповненню додаються

31.07.2017

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" (зі змінами) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами від 01.04.2016 року №80) прошу надати перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – Фонду), згідно запропонованих форм (додаються).

У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами (далі — заявники) інвестиційні програми і проекти.

 

Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:

1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;

2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;;

3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

 

Критеріями відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку є:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) — наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти Фонду, самостійно забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

На реалізацію інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів Фонду, розподіленого для регіону, за кожним з таких напрямів.

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Для участі у конкурсному відборі заявники реєструють на онлайн-платформі Мінрегіону України (http://dfrr.minregion.gov.ua) відповідні проекти (інструкція та методичні рекомендації додаються) та подають регіональній комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду, наступні документи:

1. Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів Фонду згідно з додатком 1;

2. Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів  Фонду згідно з додатком 2;

3. Перелік документів, які подаються для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Фонду згідно з додатком 3.

Нагадуємо, що відповідно до пункту 2 абзацу 7 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 квітня 2016 №80 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80» до оцінювання не допускаються проекти, заявники яких не надали на розгляд регіональної комісії необхідних документів, визначених наказом, які подаються для участі у конкурсному відборі, та не розмістили проект на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону (http://dfrr.minregion.gov.ua) у встановлений регіональною комісією строк.

Заповнити інформацію щодо проектів на сайті та подати перелік інвестиційних програм і проектів з відповідними документами в одному екземплярі Управлінню регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації до 28 серпня 2017 року за адресою: м.Хмельницький, вул. Грушевського, 87, кім.307, тел.76-25-48 (Крулик Стефанія Едуардівна, Стінський Олег Володимирович), та в електронному вигляді на адресу (е-mail: Urrb@adm-km.gov.ua).

Інструкція щодо реєстрації та Методичні рекомендації по заповненню