Регіональна комісія

Відбулось засідання регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 2017 році

03.11.2016

На засіданні регіональної комісії розглядались основні умови проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, критерії оцінки інвестиційних проектів та на розгляд комісії було представлено перелік проектів регіонального розвитку, заявники яких не надали відповідно до чинного законодавства повний пакет документів та не розмістили відповідну інформацію на он-лайн платформі Мінрегіону.

В першому питанні порядку денного розглядалась нормативно-правова база державного фонду регіонального розвитку та умови фінансування інвестиційних проектів. В основному увага зосереджувалась на необхідності проектів відповідати Стратегії розвитку регіону, Плану заходів з її реалізації та іншим нормативним документам.

Піднімалось питання забезпечення об'єктивності і неупередженості при здійсненні оцінки проектів та уникнення конфлікту інтересів між членами регіональної комісії.

Також актуальним було питання щодо розгляду внесених змін до критеріїв оцінки проектів. По кожному критерію членам комісії надавались роз'яснення та наводились конкретні приклади. Зазначались граничні межі встановлення одиниць оцінювання в залежності від території впливу проекту, його інноваційності, соціально-економічного ефекту, можливості залучення додаткових джерел фінансування та ступеня впливу на вирішення проблеми.

На розгляд членам комісії надано перелік проектів, які приймали участь в попередньому конкурсному відборі (137 шт.), а також проекти, заявники яких надали не повний пакет документів або не розмістили відповідні матеріали на он-лайн платформі Мінрегіону (30 шт., з них 4 пройшли попередній конкурсний відбір та затверджені до фінансування за рахунок коштів ДФРР в 2016 році).

За результатами засідання вирішено:

  1. заявникам інвестиційних проектів, які відповідно до наказу Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 не надали необхідний пакет документів для участі в конкурсному відборі, надати можливість усунути виявлені зауваження у термін до 08 листопада 2016 року;
  2. членам регіональної комісії розпочати оцінку проектів, які подавались для участі у попередньому конкурсному відборі на 2017 рік;
  3. наступне засідання регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, щодо розгляду та вирішення спірних питань, які виникли у членів комісії під час оцінювання проектів, провести 08 листопада 2016 року.

З записом он-лайн трансляції засідання регіональної комісії можна ознайомитись за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YZPyZpXa-7E