ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
43 5.2.Покращення стандартів медичного обслуговування населення області
44 5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки
46 6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
75 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
48 6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
49 6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
51 6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області